Sulapac får finansiering från Nefco för att skala upp sitt hållbara alternativ till konventionell plast

Sulapacs biobaserade och biologiskt nedbrytbara alternativ till plast minskar plastavfallet och koldioxidutsläppen. För att ytterligare stärka hållbarheten i sin affärsverksamhet utvecklar företaget för tillfället en handlingsplan för att bidra till att skydda den biologiska mångfalden som en del av Nefcos pilotprogram för biologisk mångfald.

Nefco – den nordiska gröna banken har beviljat lånefinansiering till Sulapac, ett finskt företag som står bakom den prisbelönta patenterade materialinnovationen för att ersätta konventionell plast. Med finansiering från Nefco kan Sulapac expandera på globala marknader och bygga upp småskalig tillverkningskapacitet i Finland för att påskynda forskning och utveckling inom innovativa material samt   tillverka kommersiella småskaliga partier av nya hållbara material.

”Tack vare finansieringen från Nefco kan vi snabba på vår affärstillväxt inom kosmetiksektorn och erbjuda nya hållbara och återvinningsbara lösningar för olika industrier för att påskynda utvecklingen mot en framtid fri från plastavfall. För oss är det viktigt att våra investerare delar vår vision om en renare planet, och därför är Nefco, som stöder den gröna omställningen, en utmärkt samarbetspartner för oss”, säger Suvi Haimi, vd och medgrundare av Sulapac.

Sulapac-material ersätter konventionell fossilbaserad plast som förorenar miljön genom fossilbaserade koldioxidutsläpp, mikroplaster och skadliga kemikalier. Plast är tillväxtfaktorn för den petrokemiska industrin och bidrar till den allmänna ökningen av oljeförbrukningen: den beräknade produktionsökningen av oljebaserad plast är 400 procent fram till 2050. Nästan 460 miljoner ton plast produceras varje år, varav endast 40 procent samlas in och 10–15 procent återvinns effektivt. Om ingenting förändras kommer det att finnas mer plastavfall än fisk i våra hav år 2050. Sulapac tar itu med alla dessa problem genom att hjälpa sina kunder att ersätta konventionell plast med ett hållbart alternativ.

Sulapacs material skiljer sig från de flesta biobaserade och biologiskt nedbrytbara plaster eftersom det verkligen bryts ned i den öppna miljön lika snabbt som trämaterial och inte lämnar någon giftig belastning eller permanenta mikroplaster efter sig. Sulapacs biobaserade och biologiskt nedbrytbara material har 87–94 procents lägre koldioxidavtryck än konventionell fossilbaserad plast. Sulapac-materialen är cirkulära till sin utformning och lämpar sig för kemisk återvinning och tillverkas också av återvunnet material. Förutom att sälja material som produceras av underleverantörer har Sulapac gemensamma utvecklingsprojekt med globala referenser som Chanel och Shiseido. Produkter tillverkade av Sulapac inom livsmedelssektorn finns i butiker som Carrefour och används av varumärken som Four Seasons.

”Nefco är glada över att kunna bidra till och delta i uppskalningen av Sulapacs lösning, som hanterar de globala problemen med plastavfall och mikroplaster med estetiska, funktionella och hållbara material. Nefcos uppgift är att påskynda övergången till gröna lösningar och Sulapac snabbar på utvecklingen mot en framtid fri från plastavfall med sina biobaserade och biologiskt nedbrytbara material som har flera positiva miljöeffekter”, kommenterar Helena Lähteenmäki, Investment Director på Nefco.

Som Nefcos kund har Sulapac anslutit sig till Nefcos pilotprogram för biologisk mångfald, som syftar till att testa och utveckla lämpliga lösningar för biologisk mångfald i samarbete med företag. Finansbranschens första program för biologisk mångfald för små och medelstora företag strävar efter att föregå med gott exempel när det gäller att skapa strategier för naturpositiv påverkan bland finansiella institutioner.

”Nefcos ambition är att ge exempel på bästa lösningar och hjälpa våra kunder att bli föregångare inom hantering av biologisk mångfald. Vi har nu tagit de första stegen i linje med det globala ramverket för biologisk mångfald, Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, och utvärderat pilotföretagens påverkan på och beroende av naturen. Nästa steg är att slutföra företagens handlingsplaner för biologisk mångfald. Det har varit inspirerande att se att ambitionsnivån är mycket hög på Sulapac liksom bland alla andra utvalda pilotföretag”, säger Katariina Vartiainen, Senior Manager, Environment and Sustainability på Nefco.

”Sulapac-materialen har en positiv inverkan på den biologiska mångfalden eftersom de minskar plastföroreningar och koldioxidutsläpp. Men vi vill också bättre förstå våra risker och beroenden i förhållande till biologisk mångfald, och i det har pilotprojektet gett oss användbara verktyg och insikter”, säger Mari Saario, hållbarhetschef på Sulapac.

För ytterligare information, kontakta:

Helena Lähteenmäki, Investment Director, Nefco
helena.lahteenmaki@nefco.int, +358 10 6180 633

Suvi Haimi, CEO and Co-founder, Sulapac
suvi.haimi@sulapac.com, +358 44 029 1203

Sulapacs material är biobaserat och biologiskt nedbrytbart. Foto: Sulapac

Om Sulapac

Sulapac Ltd påskyndar utvecklingen mot en framtid fri från plastavfall genom att ersätta konventionell plast med hållbara material som är estetiska och funktionella. Precis som naturen. Det Helsingforsbaserade företaget grundades 2016 av de tre forskarna Dr Suvi Haimi, Dr Laura Tirkkonen-Rajasalo och Dr Antti Pärssinen och rankades som ett av Europas 100 hetaste startupföretag av WIRED UK 2018, 2019 och 2021. Några av investerarna bakom den prisbelönta, patenterade materialinnovationen är CHANEL och Sky Ocean Ventures.  Anslut dig till föregångarna på sulapac.com.


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.