Stort intresse för Modern Cooking Facility for Africa vid den första finansieringsrundan

Intresset var stort för Modern Cooking Facility for Africa (MCFA), som stödjer tillgången till och uppskalningen av avancerade rena matlagningslösningar, vid den första ansökningsomgången i Demokratiska republiken Kongo, Kenya, Moçambique, Tanzania, Zambia och Zimbabwe. Sammanlagt 44 ansökningar från samtliga sex projektländer klarade sig igenom den första granskningen.

MCFA-programmet erbjuder resultatbaserad finansiering i kombination med katalytisk bidragsfinansiering för att företag som arbetar med ren matlagning ska kunna växa och expandera sin verksamhet i afrikanska länder söder om Sahara. Målet är att främja utvecklingen av nya marknader för sektorn för ren matlagning och snabba på tillgången till modern, överkomlig och högteknologisk matlagningsutrustning för konsumenter i städer och tätorter i de länder som omfattas av programmet. Ett stort antal ansökningar som främjar avancerade matlagningslösningar och som representerar alla typer av hållbara bränslen togs emot.

”Eftersom vårt mål är att stödja uppskalning av avancerade matlagningslösningar genom MCFA-programmet är vi mycket glada över att ha fått en bra marknadsrespons på vår första ansökningsomgång, med totalt 44 stödberättigade ansökningar från samtliga sex projektländer. Det var särskilt uppmuntrande att se en bred uppsättning olika tekniker representerade, som visar på en stark efterfrågan på elektrisk matlagning och alla typer av biobränslen”, sade Ash Sharma, chef för Modern Cooking Facility för Africa på Nefco.

Ansökningarna från alla projektländer som klarat den första granskningen är fördelade enligt följande: 17 från Kenya, 9 från Tanzania, 7 från Zambia, 5 från Zimbabwe och 3 från Demokratiska republiken Kongo respektive Moçambique.

MCFA1 Number of eligible applications by country

När man tittar på de tekniska lösningar som representeras av de ansökande företagen är fördelningen följande: fasta biobränslen – briketter/pellets 25 %, elektrisk matlagning 23 %, en kombination av tekniker 20 %, biogas 16 %, flytande biobränslen – bioetanol/bio-LPG 14 %, samt solvärme 2 %.

MCFA1 Number of eligible applications by technology

Syftet med den första finansieringsrundan är att möjliggöra distributionen av minst 420 000 rena kokspisar och tillhörande bränslen, vilket ger 2 miljoner konsumenter tillgång till rena matlagningslösningar. Den tillgängliga finansieringen för alla landsprogram i denna första finansieringsrunda är 30,8 miljoner euro. De inskickade finansieringsförslagen av de stödberättigade sökandena representerar 2,4 gånger den tillgängliga finansieringen.

Sverige, som är initiativtagare och den första givaren till programmet genom Sida, stöder programmet med totalt 325 miljoner kronor (cirka 32,6 miljoner euro). MCFA-programmet har lanserats i samarbete med EU-delegationen i Zambia, som ett planerat Team Europe initiativ.

”I Internationella energirådets IEA:s rapport Africa Energy Outlook 2022*, som publicerades nyligen, framhålls det att om man ska uppnå universell tillgång till rena matlagningsbränslen och tekniker för matlagning till 2030 krävs det att 130 miljoner människor upphör att använda smutsiga bränslen för matlagning varje år. Vi tror att MCFA-programmet kan visa hur innovativa affärsmodeller, som exempelvis införande av konsumentfinansiering via volymanvändningsbaserade affärsmodeller (pay-as-you-go) och få in privat kapital genom att utnyttja koldioxidmarknaderna, kan fungera i praktiken för att uppnå dessa mål”, kommenterade Anders Arvidson, teamledare/seniorrådgivare för Sidas Power Africa-team.

Den första ansökningsomgången för Modern Cooking Facility for Africa hölls mellan den 20 april och den 21 juni 2022 då ansökningar kunde lämnas in via ett webbaserat ansökningssystem. Målet med den första fasen var att kontrollera att de sökande uppfyller de viktigaste kriterierna för stödberättigande och minimikraven för teknisk och finansiell kapacitet. De sökande som tar sig igenom första fasens utvärdering kommer att bjudas in att gå vidare till den slutliga ansökningsfasen i september 2022.

Besök vår nya webbplats på www.moderncooking.africa för mer information om programmet.

För ytterligare information, kontakta:

Ash Sharma, chef för Modern Cooking Facility for Africa, Nefco
Ash.sharma@nefco.int. Tfn: +358 10 618 06 53

*Ladda ned rapporten: Africa Energy Outlook 2022 från Internationella energiorganet

Om Sida

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Sida arbetar för att minska fattigdomen i världen genom att förmedla resurser och utveckla kunskap i syfte att göra skillnad för människor i Afrika, Asien, Europa och Sydamerika. För att uppnå detta samarbetar Sida med aktörer från det civila samhället och universitet samt den offentliga och privata sektorn. Sidas verksamhet finansieras av svenska skattepengar. Läs mer på www.sida.se

Bild: Kvinna i Zambien lagar mat på en hållbar kokspis – Jason Mulikita


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.