RGNT Motorcycles får finansiering från Nefco för att skala upp sin verksamhet

Med lånet från Nefco fortsätter den svenska tillverkaren av förstklassiga elmotorcyklar med storskalig internationell kommersialisering av sin unika teknik och bidrar därmed till övergången av utsläppsfria fordon.

Nefco – den nordiska gröna banken har beviljat finansiering till RGNT Electric AB, en svensk motorcykeltillverkare som specialiserat sig på elmotorcyklar av hög kvalitet (EV-motorcyklar). RGNT:s EV-motorcyklar orsakar inga koldioxidutsläpp ur avgasröret och kräver väldigt lite underhåll och företaget använder återvunnet material i sin produktionscykel, vilket gör elmotorcyklarna till ett hållbart alternativ för transporter med låga utsläpp.

Finansieringen från Nefco för att skala upp verksamheten kommer att möjliggöra en internationell kommersialisering av denna unika teknik och dess globala möjligheter som RGNT Electric har skapat på en snabbt växande marknad.

– RGNT Motorcycles har en unik position för att ligga i framkant av denna massiva och pågående globala övergång till hållbar e-mobilitet. Med lånet från Nefco kan vi nu positionera RGNT för en accelererad tillväxt och påbörja den spännande resan från en lovande startup till exponentiell uppskalning. Vi återuppfinner idén om att köra motorcykel genom att ge våra kunder möjlighet att röra sig mot en miljövänlig och hållbar framtid med stil, säger Göran Karlsson, vd för RGNT Motorcycles.

Som en del av RGNT:s användarupplevelse spelar uppkoppling en stor roll. Företaget tillhandahåller uppdateringar via luften (over-the-air, OTA) och en applikation för sina kunder som visar uppdateringar i realtid om laddningsstatus, återstående laddningstid och batteriets räckvidd. Applikationen vägleder också cyklisterna till bättre underhåll genom att hjälpa dem att behandla batteriet på ett sätt som gör att dess livscykel förlängs och genom att meddela när förebyggande underhåll behövs, vilket leder till ökad effektivitet och energibesparingar.

Vägtransporter är den näst största källan till utsläpp av växthusgaser och fina partiklar, och den största källan till kväveoxider i Europa, enligt Europeiska miljöbyrån. EU-kommissionens senaste förslag har som mål att minska luftföroreningarna från nya motorfordon för att på så sätt uppfylla nollutsläppsmålet under det europeiska gröna given-initiativet (European Green Deal).

– RGNT:s EV-motorcyklar stöder övergången till utsläppsfria fordon och bidrar därmed väsentligt till att bromsa klimatförändringen. Vi är glada över att få vara med och påskynda RGNT:s lovande teknik för elektriska motorcyklar, säger Victor Degerlund, Senior Investment Officer, Nefco.

Förutom att RGNT-motorcyklarna ger noll koldioxidutsläpp från avgasröret kan även de indirekta utsläppen vara låga beroende på vilken elmix som används för laddning. RGNT-motorcyklarna med sin unika teknik bidrar inte till bullerföroreningar eller andra föroreningar som vanligtvis är kopplade till fossildrivna motorcyklar. Batterihöljet på RGNT-motorcykeln är tillverkat av återvunnet aluminium och företaget undersöker för närvarande om det är möjligt att använda ännu mer återvunnet material i tillverkningen och därmed bidra till en cirkulär ekonomi och minska miljöpåverkan från tillverkningen.

För mer information kontakta:

Victor Degerlund, Senior Investment Officer, Nefco
victor.degerlund@nefco.int, +358 10 6180781

Gideon Schipaanboord, Global Head of Marketing, RGNT Motorcycles
gideon.schipaanboord@rgnt-motorcycles.com, 0031641382239/0046-702134961

Om RGNT Motorcycles

RGNT Motorcycles grundades 2019 i Sverige och vi siktar högt. Vi är mycket ambitiösa, men har en stark vision och djupgående kunskap och planerar att tysta boulevarder, småvägar och stränder globalt genom att expandera fort på en snabbt växande marknad för motorcykelteknik. När vi skapar vår elektriska framtid hedrar vi de stora designframgångarna från det förflutna. Vår passion för legendarisk motorcykeldesign driver oss till att sätta högklassig, tidlös kvalitet till vänster, till höger och i centrum för all vår design. Det räcker med att titta på våra motorcyklar för att se vad vi menar. Vår design är högklassig, tidlös och fylld av banbrytande innovation. Vår snabbt växande familj av motorcyklar består för närvarande av Classic och Scrambler. rgnt-motorcycles.com

RGNT Motorcycles
RGNT Classic. Foto: RGNT Motorcycles

Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.