Programmet Beyond the Grid Fund for Africa undertecknar ytterligare avtal om projekt i Uganda och Zambia

Programmet Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) har undertecknat ytterligare två avtal med företag som tillhandahåller energitjänster utanför elnätet för att stödja expansionen och uppskalningen av solcellsdrivna vattenpumpar i Uganda och högklassiga solcellssystem för hushåll i Zambia. Dessa projekt kommer att öka tillgången till energi på landsbygden och i stadsnära områden, öka den produktiva användningen av energi och bidra till att sänka priserna på energiprodukter som inte är anslutna till elnätet i Uganda och Zambia.

Avtalen har undertecknats med företagen Tulima Solar Ltd. och d.light Solar Zambia Limited. Det totala värdet av dessa två avtal är cirka 3,9 miljoner euro, vilket gör det möjligt att etablera upp till cirka 105 200 nya energitjänstanslutningar och gynnar cirka 547 000 människor i Uganda och Zambia.

Tulima Solar är en specialiserad distributör och leverantör av solcellsdrivna vattenpumpar, främst för att stödja bevattning för småskaliga jordbruksföretag och jordbrukare. Företaget är en del av koncernen Simusolar Inc som också har ett dotterbolag i Tanzania sedan 2014. Tulima Solar erbjuder en skräddarsydd konstruktion av pumpsystem för varje jordbrukare och kan betjäna jordbrukare mellan en och tjugo hektar med vilken vattenkälla som helst. Tulima Solar har varit verksamt i Uganda sedan 2020 och expanderar i Ugandas landsbygdsområden. De planerade verksamhetsområdena är de centrala delarna, västra Nilen samt norra och östra Uganda. Med BGFA-finansieringen kommer företaget att kunna påskynda försäljningen av sina solcellsdrivna vattenpumpar som bygger på affärsmodellen Pay-As-You-Go. Planen är att utöka distributionsnätet genom att öppna nya försäljningsställen och anställa ny försäljningspersonal samt att etablera upp till 2 760 nya energianslutningar. Totalt förväntas cirka 14 300 personer på Ugandas landsbygd dra nytta av företagets expansion.

”Genom BGFA-programmet gör Nefco det möjligt för oss att ge fler jordbrukare och djuruppfödare de verktyg som behövs för att bli mer produktiva, tjäna mer och bli mer motståndskraftiga mot klimatförändringar”, säger Michael Kuntz, co-CEO på Tulima Solar.

”Vi är mycket glada över att inleda samarbetet med Tulima Solar för att hjälpa dem att utveckla sin affärstillväxt i Uganda, vilket kommer att stödja lokala låginkomstjordbrukare på landsbygden i att bli mer effektiva och hållbara. Projektet kommer också att främja jämställdheten eftersom jordbrukssektorn i Uganda sysselsätter över 70 procent av Ugandas arbetskraft, varav en stor majoritet är kvinnor”, säger Tina Möller, Programme Manager på Nefco.

d.light Zambia är en distributör av solcellssystem i Zambia som grundades 2017 som ett dotterbolag till d.light Group, men som hittills huvudsakligen har drivits via distributörer. Företaget tillhandahåller solenergilösningar med affärsmodellen Pay-As-You-Go och är engagerade i alla stadier av produktdesign, tillverkning, montering och logistik. d.light-koncernen har sålt över 25 miljoner produkter, bland annat solcellslyktor, solcellssystem för hushåll, radio- och TV-apparater samt smarttelefoner över hela världen. I Afrika har koncernen dotterbolag i Kenya, Nigeria, Tanzania och Uganda. Med hjälp av BGFA-finansieringen kommer d.light Zambia att skala upp sin verksamhet i Zambia genom att utöka sitt distributionsnätverk och planerar att distribuera över 102 000 nya och prisvärda solcellssystem av hög kvalitet och fria från utsläpp på landsbygden och i stadsnära områden i Zambia.

”Vi är mycket glada över att kunna tillkännage vårt partnerskap med BGFA-programmet, som ytterligare kommer att stärka våra satsningar på at ge tillförlitlig tillgång till energi till underförsörjda samhällen i Zambia. Den finansiering vi får kommer att påskynda våra ansträngningar och ge hållbara energilösningar till landsbygdsområden, vilket kommer att ha en positiv inverkan för miljontals människor. På d.light är vi fast beslutna att göra livet ljusare genom innovativa, prisvärda och hållbara energilösningar, och det här partnerskapet är ett bevis på vår orubbliga hängivenhet till detta uppdrag”, säger Nick Imudia, vd på d.light.

”Vi är glada över att kunna samarbeta ytterligare med d.light genom BGFA för att hjälpa företaget att öka tillgången till prisvärda solcellssystem utanför elnätet i Zambia främst för hushåll, vilket kommer att gynna över 530 000 människor på landsbygden och i stadsnära områden i Zambia”, säger Aliona Fomenco, Investment Manager på Nefco.

Dessa nya projekt kommer att öka sysselsättningsmöjligheterna inom sektorn för energi utanför elnätet och produktiv användning, främja anpassningen till klimatförändringen inom jordbrukssektorn i Uganda, möjliggöra utbildning av högre kvalitet i Zambia och stödja omvandlingen inom ökad användning av förnybara energikällor.

Beyond the Grid Fund for Africa har hittills ingått avtal med 15 projekt: 3 från Uganda (BGFA3) och 12 från den första finansieringsrundan i Burkina Faso, Liberia och Zambia (BGFA1) och ytterligare projekt är under förhandling. En ny finansieringsrunda (BGFA5) pågår för närvarande i Uganda där företag från den privata sektorn uppmanas att ansöka om resultatbaserad finansiering innan den 4 maj 2023. Mer information finns på de BGFA:s webbplats.

För ytterligare information, kontakta:

Tina Möller, Programme Manager på Nefco
tina.moller@nefco.int, +358 10 6180 651

Aliona Fomenco, Investment Manager på Nefco
aliona.fomenco@nefco.int, +358 10 6180 647

Om Tulima Solar

Tulima Solar är den ledande leverantören av produktivitetshöjande jordbruksutrustning till Östafrikas landsbygdsekonomi. Förutom utrustning erbjuder företaget finansieringsmekanismer som gör det möjligt för småskaliga jordbruksföretag att investera för att öka sin produktivitet. Tulima Solars unika finansieringsmodell bryter igenom de traditionella hindren för småbrukare att få tillgång till utrustning. Läs mer: www.tulimasolar.com

Om d.light Zambia

d.light är ett globalt marknadsledande företag när det gäller att göra transformativa produkter tillgängliga och överkomliga för låginkomstfamiljer. Företaget möjliggör tillgång till tillförlitlig el genom solenergilösningar och finansiering med Pay-As-You-Go-teknik. Företaget har sålt över 25 miljoner produkter, bland annat solcellslyktor, solcellssystem för hushåll, radio- och TV-apparater samt smarttelefoner, och har som mål att förändra livet för en miljard människor med hållbara produkter. Läs mer: www.dlight.com

Om BGFA

Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) är en fond med flera bidragsgivare som inrättats och förvaltas av Nefco – den nordiska gröna banken. Nefco är ett internationellt finansinstitut med säte i Helsingfors, Finland, som fokuserar på miljö- och klimatinvesteringar och fondförvaltning. BGFA-programmet genomförs och implementeras av Nefco tillsammans med två projektimplementeringspartners. NIRAS är ett konsultföretag inom utveckling och teknik med huvudkontor i Danmark och lokala kontor i över 25 länder i Europa, Afrika, Sydasien och Latinamerika. Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP), är ett internationellt multilateralt partnerskap med säte i Wien, Österrike, som verkar för att snabba på marknadsbaserad spridning av lösningar inom förnybar energi och energieffektivitet i utvecklingsländerna.

Det nuvarande BGFA-programmet på cirka 126 miljoner euro inrättades 2019 på svenskt initiativ via Sida. Nefco har sedan dess utvecklat programmet till ett program med flera bidragsgivare. Sverige bidrar med 830 miljoner kronor, från de svenska ambassaderna i alla BGFA-projektländerna. Danmark, genom Udenrigsministeriet, bidrar med 117,5 miljoner danska kronor för att stödja programmet i Uganda. Tyskland, genom sin utvecklingsbank KfW, stöder BGFA:s landsprogram i Zambia genom ett bidrag på 7,5 miljoner euro. Norge, genom Direktoratet for utviklingssamarbeid Norad, bidrar med 200 miljoner norska kronor. Power Africa, ett initiativ som administreras av USAID, ger tekniskt bistånd in natura till ett värde av 4,5 miljoner US-dollar.

BGFA - Tulima Solar - A farmer in Uganda irrigating its land with a solar powered water pump solution

Foto: En jordbrukare i Uganda bevattnar sin mark med en vattenpump som går på solenergi – Tulima Solar.


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.