Nytt portföljbolag i Uganda riktar in sig på flyktingsamhällen, företag och jordbrukare

Beyond the Grid Fund for Africas nya portföljföretag POPO påskyndar tillgången till ren energi och elektricitet i avlägsna områden i norra Uganda med sina uthyrningstjänster för solcellsdrivna batterier.

Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) har undertecknat ett avtal med POPO Universal Energy Limited för att skala upp uthyrningstjänster för soldrivna batterier i norra Uganda. Utöver den resultatbaserade finansiering som ska tillhandahållas av BGFA kommer projektet att samfinansieras av Uganda Development Bank (UDB). Projektet förväntas ge mer än 82 800 människor tillgång till elektricitet fram till slutet av 2027.

POPO hyr ut solcellsladdade transportabla batterisystem till kunder i avlägsna områden i regionen kring Västra Nilen med fokus på att elektrifiera flyktingområden och stadsnära samhällen som inte är anslutna till det nationella elnätet. Företaget distribuerar huvudsakligen sina tjänster via återförsäljare. Laddningen av de smarta POPO-batterierna sker via deras så kallade Community Solar Hubs, som är centralt belägna soldrivna laddningsstationer. Dessa kan placeras i anslutning till vårdcentraler, exempelvis i flyktingläger, skolor, kyrkor eller andra offentliga utrymmen. Med BGFA-finansieringen kommer POPO att skala upp sin affärsverksamhet och expandera till avlägsna områden i norra Uganda i åtta regioner. Målet är att installera 285 nya Community Solar Hubs och att ingå och serva upp till ca. 15 600 energitjänsteabonnemang före utgången av 2027. Uppskalningsaktiviteterna kommer också att skapa betydande nya arbetstillfällen genom rekrytering både av egen personal och hundratals nya återförsäljare.

”Detta trepartssamarbete mellan Beyond the Grid Fund for Africa, POPO och Uganda Development Bank kommer inte enbart att göra det möjligt för oss att uppnå vår vision om att skapa hållbar social påverkan, utan också stödja en uppskalning av vår affärsverksamhet. Solenergilösningar har funnits i årtionden men de har saknat billigare alternativ, tillgänglighet, transportabel energi, och tillämpning för produktiv användning. Vår teknikpartner Mobile Power och finansiering samt stöd från BGFA och UDB gör det möjligt för oss att ta itu med alla dessa utmaningar i Uganda för att kunna uppnå tillväxt och frigöra samhällelig potential genom att tillhandahålla prisvärd och tillgänglig grön transportabel energi”, säger Jimmy Adiga, medgrundare och VD på POPO Universal Energy.

POPO battery customer in Uganda – POPO
Kund av POPOs transportable batterier i Uganda – POPO

Företaget använder Mobile Power-teknik, vars produkter har utformats och utvecklats av Mobile Power, ett företag som finansierats av BGFA för att skala upp sin verksamhet i Liberia. Huvudkomponenterna består av Community Solar Hubs och Mopo-batterier, som finns tillgängliga för både hushåll och kommersiell användning, exempelvis för småföretag och jordbrukare. Batterierna kan tillgodose hushållens eller mikroföretagens grundläggande behov av belysning, strömförsörjning till små enheter, exempelvis laddning av mobiltelefoner, och möjliggöra e-hälsa och e-lärande. Betalningsmodellen bygger på en fast prisstruktur som tillämpar en ”pay-per-use”-modell, vilket gör det möjligt för kunderna att dra nytta av det hyrda batteriet när de behöver det.

”Genom att placera laddningsstationerna för hyrbatterierna på centrala och allmänt tillgängliga platser är potentialen att nå fler människor uppenbar. Det är mycket inspirerande att se hur POPO har kunnat leverera elektricitet till avlägsna områden och i synnerhet till vårdcentraler i flyktingläger för att förse viktig medicinsk utrustning med energi”, säger Tina Möller, programansvarig på Nefco.

Beyond the Grid Fund for Africa har hittills ingått avtal med 23 företag i Burkina Faso, Demokratiska republiken Kongo, Liberia, Uganda och Zambia. Sammantaget har dessa en potential att nå över 8,5 miljoner människor. BGFA:s finansieringsfönster i Uganda finansieras av Danmark och Sverige. Ytterligare projekt i Demokratiska republiken Kongo, Uganda och Zambia förväntas bli offentliggjorda under hösten 2023.

För ytterligare information, kontakta:

Tina Möller, programchef på Nefco
tina.moller@nefco.int, +358 10 6180 651

Nico Francou, Chief Operations Officer at POPO
nico.francou@popoafrica.org, +256 708 38 44 62/ +32 484 08 00 01

Om POPO

POPO levererar ren solenergi till områden utanför elnätet och stadsnära områden i Uganda med hjälp av smarta transportabla batterier enligt en ”pay-per-use”-modell. Denna prisvärda och flexibla tillgång till energi genom säker batteriuthyrning kräver ingen deposition, inga kreditkontroller, inga säkerheter och ingen fast betalningsstruktur. POPO har som mål att förse miljoner ugandier i botten av den ekonomiska pyramiden med prisvärda, mobila och rena energilösningar som uppfyller deras grundläggande dagliga behov av att få tillgång till el.

Om BGFA

Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) är en fond med flera bidragsgivare som inrättats och förvaltas av Nefco – den nordiska gröna banken. Nefco är ett internationellt finansinstitut med säte i Helsingfors, Finland, som fokuserar på miljö- och klimatinvesteringar och fondförvaltning. BGFA-programmet genomförs och implementeras av Nefco tillsammans med två projektimplementeringspartners. NIRAS är ett konsultföretag inom utveckling och teknik med huvudkontor i Danmark och lokala kontor i över 25 länder i Europa, Afrika, Sydasien och Latinamerika. Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP), är ett internationellt multilateralt partnerskap med säte i Wien, Österrike, som verkar för att snabba på marknadsbaserad spridning av lösningar inom förnybar energi och energieffektivitet i utvecklingsländerna.

Det nuvarande BGFA-programmet på cirka 126 miljoner euro inrättades 2019 på svenskt initiativ via Sida. Nefco har sedan dess utvecklat programmet till ett program med flera bidragsgivare och är finansierat av Danmark genom Udenrigsministeriet, Tyskland genom dess utvecklingsbank KfW, Norge genom Norad – Direktoratet for utviklingssamarbeid och Sverige genom Sida. Power Africa, ett initiativ som administreras av USAID, ger tekniskt bistånd in natura.

Foto: En mamma kan nu få en livsnödvändig hälsoundersökning av sitt barn i ett flyktingläger med hjälp av en soldriven POPO-belysningslösning – POPO


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.