Norsepower får finansiering från Nefco för att utöka produktionen av sin cleantech-lösning för sjöfartsindustrin

Norsepowers vindframdrivningssystem minskar fartygens bränsleförbrukning och hjälper sjöfarten att bli mer hållbar. Med finansiering från Nefco strävar företaget efter tillväxt på marknaden i Asien.

Nefco, den nordiska gröna banken, har undertecknat ett låneavtal med Norsepower Oy Ltd, ett finskt företag inom cleantech. Norsepower är en världsledande leverantör av vindframdrivningssystem och dess rotorsegelteknik ger effektiv och tillförlitlig vindframdrivning för sjöfartsindustrin som är lätt att använda med installationer som redan finns ombord på tankfartyg, bulkfartyg, RoRo-fartyg och färjor. Tekniken har visat sig ge en genomsnittlig bränslebesparing på rekordhöga 5–25 procent.

”Vår mission är att minska sjöfartens miljöpåverkan genom att kommersialisera innovativ och modern segelkraft. I och med att IMO:s energieffektivitetindex för befintliga fartyg (EEXI) och indikator för koldioxidintensitet (CII) träder i kraft i början av 2023 kan rotorsegel hjälpa fartygsägarna att förbättra sin rankning enligt dessa kriterier för att hjälpa dem att framtidssäkra sin flotta. Med finansieringen från Nefco kommer vi att kunna investera i vår produktionskapacitet i Asien så att vi är väl positionerade för att möta den ökande efterfrågan på vår rotorsegelteknik”, säger Tuomas Riski, VD och partner på Norsepower.

Finansieringen från Nefco kommer att kanaliseras till investeringar i Norsepowers produktionscenter i Kina. Under de senaste åren har Norsepower etablerat två helägda dotterbolag i Hongkong och Yancheng för att möta den växande efterfrågan i Asien. Den nya finansieringen är en fortsättning på samarbetet med Nefco. Dotterbolaget i Yancheng började med en förstudie som samfinansierades av Nopef, Nordiska projektexportfonden, som är ett finansiellt instrument som förvaltas av Nefco och som stöder internationell tillväxt för nordiska små och medelstora företag.

Ren nordisk teknik minskar sjöfartens miljöpåverkan

Med en teknik som bygger på Magnuseffekten gör de patenterade Norsepower-rotorseglen att man kan dra ner på huvudmotorerna, vilket sparar bränsle och minskar utsläppen samtidigt som de ger den kraft som behövs för att hålla farten och restiden. Norsepowers rotorsegel har flera patenterade specialfunktioner som garanterar hållbarhet, säkerhet, lång livslängd, enkel drift och låga underhållskostnader.

På miljösidan bidrar Norsepowers rotorsegel till att minska utsläppen av växthusgaser och andra utsläpp, t.ex. svavel- och kväveoxider och partiklar från fartyg, eftersom varje rotorsegel som är i drift direkt ersätter den huvudsakliga framdrivningseffekten som vanligtvis kommer från fossila bränslen. Med vanliga årliga bränslebesparingar på 300 ton per rotorsegel är utsläppsminskningarna 900 ton CO2/år.

”Detta låneavtal är kulmen på vårt fruktbara samarbete med Norsepower. Norsepowers moderna segelteknik är fascinerande och erbjuder en lösning för sjöfartsindustrin som står inför ökande kostnads- och miljökrav”, säger Helena Lähteenmäki, Investment Director på Nefco.

Norsepowers nästa installation planeras senare i år för CLdN, logistikspecialisten för väg, sjö och järnväg, ombord på ett Ro-Ro-fartyg, byggt 2018, MV Delphine.

För ytterligare information, kontakta:

Helena Lähteenmäki, Investment Director, Nefco
helena.lahteenmaki@nefco.int, +358 10 6180 633

Kerry Marshall, Senior Account Manager, BLUE Communications
kerry.marshall@blue-comms.com, +44 (0) 7972 345 822

Om Norsepower Oy Ltd

Norsepower Oy Ltd är ett finskt företag inom cleantech och teknik som är banbrytande inom modern vindframdrivning för den globala sjöfartsindustrin. Norsepowers rotorsegellösning är en beprövad, underhållsfri och tillförlitlig teknik för bränslebesparing som är lätt att använda och som främjar en minskning av koldioxidutsläppen inom sjöfarten.

Sedan starten 2012 har Norsepower fått in mer än 20 miljoner euro i finansiering och har nu installerat rotorsegel på sju fartyg, inklusive den senaste installationen på Scandlines hybridfärja M/V Berlin. Varje installation har lett till betydande minskningar av bränslekostnaderna och utsläppen, vilket bekräftats av oberoende kontrollanter som ABB, NAPA och Lloyd’s Register.

Mer information om Norsepower rotorsegellösning finns på www.norsepower.com.

Norsepower Rotor Sails onboard Sea-Cargo. Photo: Sea-Cargo
Norsepower Rotor Sails onboard Sea-Cargo. Photo: Sea-Cargo

Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.