NOR International sikrer finansiering fra Nefco for at fremme bæredygtig kaffeproduktion

NOR International omlægger konventionelle kaffefarme til skyggedyrkning og bæredygtige landbrugsmetoder. På den måde reducerer den danske virksomheds teknologi CO2-udledningen fra dyrkning og produktion af kaffe med op mod 90%.

Nefco – the Nordic Green Bank har indgået en aftale om finansiering med NOR International, et dansk firma specialiseret i bæredygtig kaffeproduktion. Lånefinansieringen skal bruges til at markedsføre virksomhedens produktionsteknologi, som gør kaffedyrkningen mere bæredygtig, til små producenter og kooperativer i Central- og Sydamerika. Derved minimeres kaffeproduktionens miljøpåvirkning.

Den konventionelle produktion af kaffe betragtes som en af de store syndere, når det gælder udledning af drivhusgasser fra landbruget. Klimaændringer, et øget krav fra forbrugerne om bæredygtig produktion og strammere regler for at undgå skovrydning er nogle af grundene til, at kaffeproducenterne nu satser på mere bæredygtig produktion.

NOR International blev etableret i 2013, hvor virksomheden oprettede sin første kaffefarm i Nicaragua. Firmaet erstatter fossile brændstoffer til strøm- og varmeproduktion med solenergi, udskifter syntetisk gødning med genanvendt kaffemasse og overskydende vand fra produktionen, og omlægger konventionelle kaffefarme til skyggedyrkning. Sammenlignet med den konventionelle kaffeproduktion er skyggedyrket kaffe bedre for biodiversiteten. Samtidig øger den optagelsen af CO2 i skovbunden og reducerer jorderosion.

– Ved at introducere vores simple og omkostningseffektive teknologi til kaffebønderne kan vi reducere CO2 udslippet fra dyrkning og produktion af kaffe med op til 90% sammenlignet med de konventionelle produktionsmetoder. Finansieringen fra Nefco hjælper os udvide vores netværk af producenter og omlægge flere eksisterende kaffefarme fra konventionel produktion til skyggedyrkning og bæredygtige landbrugsmetoder,” siger Frederik Zeuthen, NOR Internationals grundlægger og administrerende direktør.

”Projektet viser, hvor meget man kan skære ned på CO2 udledningen ved at introducere enkle og omkostningseffektive teknologier som solenergi og biogødning, også selv om det kun er i en  lille del af kaffeproduktionskæden. Vi er glade for at kunne støtte op om udvidelsen af NOR Internationals aktiviteter på det globale marked, siger Søren Berg Rasmussen, Investment Manager hos Nefco.

For yderligere information, kontakt:

Søren Berg Rasmussen, Investment Manager, Nefco
soren.rasmussen@nefco.int, +358 10 618 0674

Frederik Zeuthen, founder og administrerende direktør, NOR International
fz@cafenor.com, +505 86365536

Om NOR International

NOR International producerer og eksporterer økologisk og bæredygtig specialkaffe, som den enten dyrker selv eller køber direkte fra producenterne, til EU, USA, Australien og andre markeder. NOR konceptet kom til verden i 2013, da virksomhedens eneejer, Frederik Zeuthen, købte sin første kaffefarm. Zeuthen har over 15 års erfaring med startupvirksomheder i landbruget og med brownfield og private equity investeringer i Latinamerika. Sammen med virksomhedens partnere har NOR udviklet certificerbare dyrkningsmetoder, produktionsudstyr og solenergiteknologi. For nyligt begyndte NOR International at tilbyde finansiering af teknologien og virksomhedens viden om certificering til de kaffefarme og producenter, som NOR samarbejder med, samt til andre aktører i industrien. Læs mere på cafenor.com


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.