Päästömittauspalvelu Aeromon laajentaa toimintaansa Nefcon rahoituksen avulla

Aeromonin mittausratkaisu antaa teollisuusasiakkaille tehokkaan ja tarkan keinon vähentää päästöjä ja ehkäistä saastumista. Nefcon myöntämä kahden miljoonan euron laina tukee suomalaisyhtiön toiminnan kansainvälistymistä.

Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö Nefco on myöntänyt kahden miljoonan euron lainan suomalaiselle päästömittauspalveluita tarjoavalle Aeromonin patentoidun teknologian avulla voidaan mitata ilmateitse leviäviä päästöjä voimalaitoksissa, kemianteollisuuden tuotantolaitoksissa, öljynjalostamoissa, kaatopaikoilla, terästehtailla ja muissa vastaavissa suurissa teollisuuslaitoksissa. Aeromon tarjoaa asiakkaalle kattavan selvityksen vuodoista, niiden määristä ja sijainneista. Tämän tiedon avulla asiakkaat, joita ovat yleensä teollisuusyritykset, voivat korjata havaitut päästöjä aiheuttavat vuodot ja prosessivirheet.

”Olemme iloisia voidessamme rahoittaa Aeromonin laajentumista. Aeromonin palvelu auttaa yrityksiä muuntumaan vähähiilisiksi ja saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteensa. Tarkkojen mittaustietojen ansiosta Aeromonin asiakkaat voivat löydösten perusteella kehittää ympäristöasioiden hallintaansa. Laajentumisen ajankohta sopii hyvin EU:n tulevaan metaaniasetukseen, joka on tärkeä tekijä markkinoiden kehityksessä”, kertoo Nefcon Investment Manager Vivi Avikainen.

Aeromonin ratkaisun merkittävin ympäristövaikutus on päästövähennyksien mahdollistaminen ja haitallisten vuotojen ehkäiseminen. Aeromonin mittalaite pystyy tunnistamaan ja paikantamaan useita yhdisteitä ja selvittämään niiden määrät. Näitä yhdisteitä ovat esimerkiksi metaani, haihtuvat orgaaniset yhdisteet, rikkivety, häkä ja typen oksidit, hiukkaset ja melu. Kaikki nämä hajapäästöt vaikuttavat haitallisesti joko ilmastoon, ympäristöön tai ihmisten terveyteen. Erityisen tärkeää EU:n ilmastotavoitteiden kannalta on metaanipäästöjen torjunta, ja se onkin yksi painopisteistä: Metaani on hiilidioksidin jälkeen merkittävin ilmastonmuutosta edistävä tekijä, sillä sen vaikutus on noin 30 % nykyisestä ilmaston lämpenemisestä ja se muodostaa noin 12 % EU:n kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä.

”Nefcon rahoitus on meille tärkeä askel, joka auttaa meitä laajentamaan palvelumme saatavuutta ja edesauttaa öljy- ja kaasuteollisuuden pyrkimyksiä vähentää ilmateitse leviäviä päästöjä ja torjua ilmastonmuutosta merkittävästi”, sanoo Aeromon Oy:n toimitusjohtaja Maria Kuosa.

Perinteisiin menetelmiin verrattuna Aeromonin mittausratkaisulla pystytään kattamaan laajempi maantieteellinen alue nopeasti, ja se toimii myös alueilla, jonne ei pääse jalkaisin. Aeromon toimittaa asiakkailleen päätöksenteon tueksi visuaalisia ja reaaliaikaisia tietoja, jotka auttavat parantamaan kunnossapitoa vuotojen paikallistamisen ja torjunnan kautta.

Lisätietoja antavat:

Vivi Avikainen, Investment Manager, Nefco
vivi.avikainen@nefco.int, +358 10 6180 661

Maria Kuosa, toimitusjohtaja, Aeromon
maria@aeromon.io, +358 400 775 408

Aeromon

Aeromon tarjoaa sinulle kattavan kuvan päästöistäsi. Meillä on kokemusta monien erilaisten ilmansaasteiden, kuten metaanin ja VOC-päästöjen mittauksista sekä onshore- että offshore-kohteissa. Raporttimme auttavat asiakkaitamme parantamaan päästöraportointia OGMP 2.0 Level 5:n ja EN17628:n vaatimusten ja edistämään kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Voit hallita vain päästöjä, joita voit mitata. Me autamme sinua puhdistamaan ilmaa.


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.