Nefco finansierer Kyoto Groups Heatcube

Den nordiske grønne investeringsbanken Nefco har gitt et lån på 4 millioner euro til Kyoto Group for å akselerere selskapets internasjonale vekst.

Nefco er en finansinstitusjon for internasjonal oppskalering av grønne nordiske selskaper. Nefco kan ta høyere risiko enn tradisjonelle banker og bidrar til risikoavlastning for tradisjonelle långivere. Nefcos målsetning er at grønne selskaper kan vokse raskere enn de ellers kunne.

Norske Kyoto Group har utviklet Heatcube, en løsning for å avkarbonisere prosessvarme i industrien. Den signerte avtalen med Kyoto Group innebærer at selskapet mottar et lån på 4 millioner Euro. Finansieringen skal støtte den internasjonale skaleringen av Heatcube – selskapets lagringssystem for termisk energi.

Søren Berg Rasmussen er investeringsansvarlig hos Nefco, og ser et betydelig potensial i Kyoto Group: «Kyoto Group er et selskap som tikker av alle boksene. Ved bruk av deres teknologi kan industrielle kunder både redusere CO2-utslipp og sine kostnader for produksjon av prosessvarme. Det siste året har de både igangsatt et kommersielt, fullskala demonstrasjonsanlegg og inngått to betydelige kontrakter, som viser at det er god fremdrift. De har allerede sterke finansielle partnere med seg, og vi har tro på at Nefcos erfaring og robusthet kan bidra til å ytterligere akselerere selskapets vekst.»

Siden 1990 har Nefco, som er eid av de fem nordiske landene, finansiert mer enn 600 grønne nordiske vekstselskaper. Med Kyoto Group-investeringen ønsker Nefco å øke investeringstakten i det norske markedet.

Håvard Haukdal, CFO i Kyoto Group, kommenterer: «Kyoto er rigget for en betydelig økning i installasjoner av vår Heatcube, blant annet gjennom partnerskapet med finansinstitusjonen Nefco. Dette støttes ytterligere av flere bekreftede kontrakter, en solid pipeline, validering av Heatcube-teknologien og strategiske partnerskap med verdensledende selskaper innen fornybar energi og termisk energi, som Iberdrola og Spirax-Sarco engineering plc.»

Det er sterkt økende etterspørsel etter bærekraftige og fornybare energiløsninger for å erstatte fossile brenselskilder i industriell oppvarming. I disse prosessene kan termisk lagring bidra til å redusere utslipp, demme opp for flaskehalser i strømnettet og forbedre energieffektiviteten. Kyoto Heatcube muliggjør termisk energilagring og varmeproduksjon i samme produkt, og kan dermed erstatte fossile brenselskilder med bærekraftig varmelagring. Basert på lagring i saltsmelten kan Kyotos Heatcube lagre store mengder energi i flere timer og dager. Det kan også gi jevnere krafttilførsel for energilagringssystemer sammenlignet med systemer basert på vind eller solenergi.

For mer informasjon, ta kontakt:

Søren Berg Rasmussen, investeringsansvarlig, Nefco
soren.rasmussen@nefco.int, +358 10 618 0674

Håvard Haukdal, CFO, Kyoto Group
havard.haukdal@kyotogroup.no, +47 48 10 65 69

Om Kyoto Group

Oppvarming står for to tredeler av industriens energiforbruk. Tradisjonelt er nesten all denne energien basert på fossile brensler. Kyoto Groups Heatcube, en løsning for termisk energilagring (TES), gir et bærekraftig og kostnadseffektivt alternativ gjennom å fange opp og lagre energi fra variable kilder som sol- og vindkraft. Kyoto Group ble etablert i 2016, og selskapet har sitt hovedkontor i Oslo, Norge, i tillegg til datterselskaper i Spania og Danmark. Kyoto Group er notert på Euronext Growth Oslo. www.kyotogroup.no


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.