Nefco finansierar utvidgningen av Sensatives IoT-lösning för smarta städer och byggnader

Sensative använder lånefinansieringen från Nefco för att expandera med sin IoT-lösning och bidra till förbättrad energi- och resurseffektiviteten globalt.

Sensative AB, ett svenskt teknologibolag som är specialiserat på IoT (Internet of Things) -lösningar för smarta städer och byggnader har fått finansiering från Nefco, den nordiska gröna banken. Sensative tillhandahåller förenklande teknik som stödjer effektiv digitalisering i företag och organisationer, så att de kan minska sin miljöpåverkan i fråga om koldioxidutsläpp och förbrukningen av energi, vatten och andra resurser av kritisk betydelse. Lånefinansieringen från Nefco hjälper företaget att skala upp sina verksamheter i Nordamerika, Europa och Asien.

IoT-lösningarna från Sensative används bland annat för att följa upp och styra energiförbrukningen, ventilationen och vattenförbrukningen i fastigheter. Målet är att förbättra fastigheternas energi- och resurseffektivitet och därigenom minska deras miljöpåverkan. Med insamlade data från anordningar som är kopplade till Sensatives plattform får användarna en helhetsmässig lägesbild och kan fatta bättre beslut och automatisera manuella processer. Det ger bättre driftseffektivitet och -produktivitet.

– Vi betraktar detta som en hög utmärkelse för vår teknik och vårt arbete för att leverera lösningar som kunderna kan använda för att optimera deras resursanvändning och miljöavtryck. Finansieringen ger ett betydande stöd till våra expansionsplaner i Nordamerika, där vi redan har ett antal kunder med hög profil, särskilt i Kanada, säger Mats Pettersson, VD för Sensative.

– Optimeringslösningar kan ha stor effekt även om det kan kännas som om ändringarna i kundens verksamhet är små, säger Pettersson.  – En av våra kunder som har en stor portfölj i fastighetsbranschen uppskattar att företaget sparar 4 procent i energikostnaderna för varje sänkt celsiusgrad i uppvärmningen. Det låter kanske inte som särskilt mycket, men med en portfölj av den storleken sparar kunden flera miljoner euro vare år – särskilt i dessa tider av skyhöga energikostnader. Dessutom kan fastigheternas tillgångsvärde förbättras till exempel genom att de kan LEED-certifieras tack vare styrningen och optimeringen med våra lösningar, förklarar han.

Sensative har utvecklat och licensierat sin plattform Yggio som PaaS (Platform as a Service). I dagens läge använder fler än 50 kommunala aktörer Yggio som en nätverksplattform för lösningar för en smart stad, smarta byggnader, smarta bostäder, smart energi och smart vatten. Med Yggio kan användaren se och övervaka alla inkopplade enheter och fastigheter på ett och samma ställe och t.ex. släcka ljusen eller värmen i byggnaderna. Sensative tillhandahåller också IoT-sensorer för smarta bostäder och byggnader. Sensorerna har en ultratunn patenterad konstruktion, och företaget har sålt och levererat fler än 200 000 enheter.

– Förenklande teknik, såsom lösningarna från Sensative, är en väsentlig del av den gröna omställningen. Med sin IoT-lösning bidrar Sensative till minskade utsläpp och förbättrad energieffektivitet i olika sektorer och branscher, kommenterar Mikael Reims, VP, Origination på Nefco.

År 2021 fick Sensative ett bidrag från den Nordiska projektexportfonden Nopef för att stödja företagets internationalisering på marknaden i Nordamerika. Fonden Nopef administreras av Nefco och finansieras av det Nordiska ministerrådet.

– Våra finansieringsinstrument stödjer tillväxtföretag i olika skeden, från kartläggning av marknaden till marknadsetablering och expansion. Samarbetet mellan Sensative och Nefco är ett utmärkt exempel på detta, säger Reims.

För ytterligare information kontakta: 

Mikael Reims, Vice President, Origination, Nefco
Mikael.reims@nefco.int, +358 10 6180 670

Mats Pettersson, VD, Sensative AB
mats.pettersson@sensative.com, +46 (0) 705 100 384

Sensative AB

Sensative AB är ett teknologiföretag som tillhandahåller lösningar för IoT (Internet of Things) för städer och den kommersiella fastighetsmarknaden. Lösningarna ger kunderna smart teknik och avancerad digitalisering. Sensative har två affärsområden; sensorer med den ikoniska Strips-designen, och Yggio, den ledande plattformen inom DiMS. Yggio har planerats utgående från standarder och för att vara standard i alla områden. Plattformen underlättar digitaliseringen genom att göra det möjligt för kunden att utveckla helhetsmässiga IoT-funktioner som använder insamlade data för att prioritera effektiviteten, dataägandet, skalbarheten och prestanda i organisationen. Sensative fick pris av Frost & Sullivan som det mest innovativa IoT-bolaget i Europa år 2021. Läs mer: sensative.com


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.