Nefco finansierar Heliostorage för att skala upp sin utsläppsfria lösning för uppvärmning och energilagring

Uppvärmning och kylning står för 50 procent av energiförbrukningen i EU, varav endast 23 procent produceras av förnybara energikällor. Det finska cleantech-företaget Heliostorage får finansiering från Nefco – den nordiska gröna banken för att skala upp sin utsläppsfria säsongsbaserade lagringslösning för termisk energi i Europa.

Heliostorage är ett finländskt cleantech-företag som har utvecklat ett energioptimeringssystem som gör det möjligt att bli oberoende av energi för uppvärmning utan utsläpp. Med sin STES-teknik (Seasonal Thermal Energy Storage) har företaget lyckats utnyttja solvärme- och spillvärmeresurser för uppvärmning genom att integrera lagring som en viktig del samt  effektivt lagra överskottsenergin.

”Vi förutser en betydande ökning av lagring av termisk energi under de kommande fem åren eftersom Europa arbetar mot sitt mål om nettonollutsläpp fram till 2030. I takt med att det globala fokuset på hållbara och förnybara energikällor intensifieras förväntar vi oss att lagringsanvändning i hög grad kommer att öka utsläppsminskningen och energieffektiviteten, vilket leder till en hållbar och motståndskraftig energiframtid”, säger Denise Conway, vd för Heliostorage.

Nefco har finansierat Heliostorage för att stödja företagets internationella uppskalning av sin uppvärmningslösning. Efter flera års utveckling och efter att ha sålt sina första värmeenergisystem är företaget nu redo att öka sina försäljningssatsningar i stor skala till företag i Europa där naturgas och olja är de viktigaste energikällorna för uppvärmning och kylning av byggnader. ”Finansieringen från Nefco kommer att vara avgörande för att hjälpa oss att uppnå våra mål och främja vårt åtagande om att stödja Europas framsteg mot att uppnå nettonollutsläpp”, säger Conway.

”Energikrisen som Europa upplevde förra året och den fortsatta osäkerheten när det gäller bränsle har ökat efterfrågan på alternativa och hållbara uppvärmningslösningar, vilket ytterligare stöds av kommande regleringar. Heliostorage erbjuder en lösning för att ersätta konventionell uppvärmning, som inte bara är hållbar utan också ger oberoende och trygghet när det gäller värmeförsörjning. Vi är glada att kunna stödja dem på deras resa för att påskynda den gröna energiomställningen i Europa”, säger Joakim Svahn, Investment Officer på Nefco.

Minskade koldioxidutsläpp från uppvärmningslösningar och större energioberoende

Heliostorages säsongsbaserade lagring av termisk energi fångar upp värme i solfångare, främst under vår och sommar, och används antingen direkt som värme eller överförs och lagras i en patenterad konfiguration av grunda borrhål i marken, vilket gör jorden till ett termiskt batteri. Vattnet cirkulerar i ett slutet kretslopp som överför värmen till marken och skapar en förnybar geotermisk källa som kan lagra värme på upp till 90 grader Celsius.

”En utmärkande egenskap hos Heliostorage STES-teknik är dess skalbarhet, med kapacitet att justera systemet för att möta energibehov som sträcker sig från 1 MWh till hela 5 GWh för en enda STES. Under mildare dagar kan den termiska solvärmen föras vidare direkt till konsumenten, vilket gör att man inte behöver någon värmepump”, säger Conway.

Systemet innehåller en smart styrenhet som optimerar flödet efter behoven och möjliggör effektiv energianvändning. Överskottsvärme från kommersiella och industriella processer kan också lagras i det termiska energilagret i borrhålet och användas under perioder med hög efterfrågan, exempelvis på vintern.

”Vårt system kan också samla in spillvärme från olika källor i en enda STES. Denna flexibilitet säkerställer att vi effektivt kan uppfylla kundernas årliga krav på uppvärmning och kylning. Tillsammans gör dessa fördelar det möjligt för oss att erbjuda en ekonomisk lösning för uppvärmning och kylning som också minskar utsläppen avsevärt. Vi kan hjälpa till att minska bränslekostnaderna med så mycket som 89 procent, vilket bidrar till ökad vinst för företag som använder vår teknik”, säger Conway.

I tillägg så använder Heliostorages solfångare inga sällsynta jordartsmaterial och slutprodukten är återvinningsbar. Detta i kombination med lagring av termisk energi gör att Heliostorage främjar cirkulär ekonomi inom sektorn för förnybar energi.

För ytterligare information, kontakta:

Joakim Svahn, investeringsansvarig, Nefco
joakim.svahn@nefco.int, +358 10 6180 672

Denise Conway, VD Heliostorage
denise.conway@heliostorage.com, +393452303478

Heliostorage Seasonal Thermal Energy Storage (STES) technology use during spring. Photo: Heliostorage
Heliostorage Seasonal Thermal Energy Storage (STES) technology used during spring. Photo: Heliostorage

Om Heliostorage Oy

Heliostorage Oy är ett finskt cleantech-företag baserat i Karleby, Finland, som grundades 2019. Heliostorage tillhandahåller innovativ teknik för att optimera effektiv lagring och leverans av värmeenergi för uppvärmning och kylning till en låg kostnad. Heliostorage har ett starkt åtagande om hållbarhet och hjälper kunderna att hantera utmaningarna med stigande energikostnader och utsläppsminskningsmål. Företaget har som mål att ge kunderna energioberoende genom att tillhandahålla lösningar som minskar koldioxidutsläppen, minskar bränsleförbrukningen och bidrar till en mer motståndskraftig energiframtid. Läs mer: www.heliostorage.com


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.