Nefco finansierar Coolbrook för att snabba på utfasningen av fossila bränslen inom tung industri

Coolbrooks teknologi elektrifierar industriella processer med potential att ersätta förbränning av fossila bränslen och möjliggöra en betydande minskning av koldioxidutsläppen.

Nefco – den nordiska gröna banken har beviljat lånefinansiering till Coolbrook Oy, ett finskt teknologibolag. Coolbrooks utvecklade och banbrytande teknologi har potential att elektrifiera industrisektorer som hittills har ansetts vara näst intill omöjliga att elektrifiera. Nefcos investering stöder kommersialiseringen och uppskalningen av RotoDynamic Heater-tekniken som möjliggör minskning av koldioxidutsläppen från industriella högtemperaturprocesser.

Industrier från vilka det är svårt att minska koldioxidutsläppen, såsom stål, järn, cement, petrokemiska och kemiska produkter, står för över 60 procent av de totala koldioxidutsläppen från industrin. Industriprocesserna kräver höga temperaturer för vilka värmen nästan uteslutande levereras genom förbränning av fossila bränslen.

Coolbrooks patenterade RotoDynamic-teknologi utnyttjar el i sin utvecklade teknologi, där rörelseenergin från rotation ger den extrema värme som krävs i många tunga industriprocesser. Tekniken har två huvudsakliga användningsområden: RotoDynamic Reactor för att nå 100 procent koldioxidfri olefinproduktion, och RotoDynamic Heater för att tillhandahålla koldioxidfri processvärme till järn- och stål-, cement- och kemikalieproduktion.

”Coolbrooks revolutionerande teknologi kan förändra fossiltunga industriella processer. Tillsammans med våra samarbetspartners lanserar vi teknologilösningar för att stödja tunga industrier i deras mål att minska koldioxidutsläppen. Vi är mycket tacksamma över samarbete med Nefco vilket kommer att göra det möjligt att påskynda den kommersiella lanseringen av vår teknologi”, säger Mikko Jaatinen, CFO, Coolbrook.

Samtidigt som det finns gott om grön el har befintliga teknikerför eluppvärmning problem med att generera mycket hög temperatur. Coolbrooks Rotodynamiska -teknologi är för närvarande den enda elektriska process uppvärmningsteknik med potential att nå 1 700 °C utan förbränning av fossila bränslen. Genom att uppnå dessa temperaturer kan man ersätta ugnar som drivs med fossila bränslen i industriella processer.

”Coolbrooks teknologi har potential att förändra spelplanen när det gäller att ersätta fossila bränslen med elektrifiering i industriella processer med hög temperatur. Det finns ett stort intresse från stora industriföretag som understryker behovet av att hitta lösningar som kan minska koldioxidutsläppen från tunga industrier i stor skala. Vi är glada över att kunna bidra till kommersialiseringen av Coolbrooks RotoDynamic Heater-teknologi”, säger Helena Lähteenmäki, Investment Director på Nefco.

Coolbrook bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet i Finland, Nederländerna och Storbritannien. Rotodynamiska-teknologin genomgår för närvarande en storskalig pilotfas i Nederländerna, där teknikens funktionalitet demonstreras inom flera olika industrier. Nästa milstolpe är att använda tekniken i de första kommersiella demonstrationsprojekten på kunders anläggningar under 2024. Full kommersiell lanseringen förväntas starta 2025.

Coolbrook’s proprietary RotoDynamic technology utilises green electricity and harnesses rotational kinetic energy to produce the extreme heat required for many heavy industrial processes. Photo: Coolbrook
Coolbrooks patenterade RotoDynamic-teknologi utnyttjar el i sin utvecklade teknologi, där rörelseenergin från rotation ger den extrema värme som krävs i många tunga industriprocesser. Bild: Coolbrook

För mer information kontakta:

Helena Lähteenmäki, Investment Director, Nefco
helena.lahteenmaki@nefco.int, +358 10 6180 633

Mikko Jaatinen, CFO, Coolbrook Oy
mikko.jaatinen@coolbrook.com

Om Coolbrook

Coolbrook är ett teknologiföretag som har utsetts av Financial Times till 2022 års ledande tillverkningsinnovation (Tech Champion 2022) och som syftar till att minska koldioxidutsläppen inom branscher som petrokemi och kemikalier, järn, stål och cement.Coolbrooks avancerade teknologi för roterande rörelser kombinerar rymdvetenskap, turbomaskiner och kemisk processteknik för att ersätta förbränningen av fossila bränslen i alla viktiga industrier.Teknologin har två huvudsakliga tillämpningsområden: RotoDynamic ReactorTM (RDRTM) som möjliggör 100 procent koldioxidfri olefinproduktion, och RotoDynamic HeaterTM (RDHTM) som möjliggör koldioxidfri uppvärmning inom  järn- och stål-, cement- och kemikalieproduktion. Rotodynamiska teknologins brukstagning kommer att möjliggöra temperaturer på 1 700 °C och 2,4 miljarder ton (30%) årliga minskningar av koldioxidutsläppen inom tung industri. Läs mer om Coolbrook på www.coolbrook.com.


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.