Aeromon skalar upp sin utsläppsmätningstjänst med finansiering från Nefco

Aeromons mätningstjänster möjliggör effektiva och exakta utsläppsminskningar samt förebyggande av föroreningar för industriella kunder. Lånet från Nefco på 2 miljoner euro kommer att stödja det finska företagets expansion.

Nefco – den nordiska gröna banken – har beviljat ett lån på 2 miljoner euro till Aeromon Oy ett finskt företag som erbjuder tjänster för mätning av utsläpp. Finansieringen från Nefco stöder uppskalningen av Aeromons verksamhet för utsläppsmätningar som en tjänst i Europa.

använder patenterad teknologi för att kartlägga och kvantifiera utsläpp och luftburna föroreningar från stora industrianläggningar som kraftverk, kemiska produktionsanläggningar, oljeraffinaderier, deponier, stålverk och gruvor. Slutprodukten av Aeromons mättjänster är en omfattande rapport om luftburna utsläpp, vilket möjliggör att kunderna, vanligtvis industrikunder, snabbt kan åtgärda läckage eller processproblem som kan leda till skadliga utsläpp.

”Vi är glada över att kunna stödja Aeromons uppskalning i Europa. Aeromons tjänster hjälper företag att ställa om sin verksamhet till låga koldioxidutsläpp samt att snabbare uppnå sina hållbarhetsmål. De exakta mätdata som Aeromon tillhandahåller gör det möjligt för kunderna att snabbt agera utifrån datan de får samt ger dem vägledning för förbättrad miljöhantering. Uppskalningen kommer lägligt med tanke på EU:s kommande metanförordning, som är en viktig drivkraft för marknaden”, säger Vivi Avikainen, Investment Manager på Nefco.

Den främsta miljöeffekten av Aeromons lösning är att den möjliggör utsläppsminskningar och förebyggande av föroreningar. Aeromons teknologi kan upptäcka, lokalisera och kvantifiera flera gasformiga föreningar, däribland metan, flyktiga organiska föreningar, svavelväte, kolmonoxid och kväveoxider samt partiklar och buller. Alla dessa flyktiga utsläpp påverkar antingen klimatet, miljön och/eller hälsan. Att ta itu med framför allt metanutsläppen är avgörande för att nå EU:s klimatmål och det är en prioritering för den europeiska gröna given. Metan är den största bidragande orsaken till klimatförändringen efter koldioxid och står för cirka 30 procent av den nuvarande globala uppvärmningen. Metan står för cirka 12 procent av EU:s totala utsläpp av växthusgaser och har en betydande klimatpåverkan eftersom det är en 28 gånger kraftigare växthusgas än koldioxid.

”Finansiering från Nefco är ett viktigt steg för oss så att vi kan utöka våra tjänster och bidra till olje- och gasindustrins ansträngningar att minska luftburna utsläpp och bekämpa klimatförändringen i större skala”, säger Maria Kuosa, VD, Aeromon Oy.

Jämfört med traditionella metoder kan Aeromons lösning täcka stora områden snabbt och exakt och den kan också nå områden som inte är tillgängliga till fots. Aeromons data ger omfattande information om flyktiga utsläpp och deras källor, vilket hjälper företagets kunder att inte bara förhindra sådana utsläpp och uppfylla lagstadgade krav utan också att förbättra utsläppsrapporteringen. Aeromons kunder får visuelldata i realtid som möjliggör förbättrad rapportering och beslutsfattande för prioritering av underhåll samt upptäckt och förebyggande av läckage.

För mer information kontakta:

Vivi Avikainen, Investment Manager på Nefco
vivi.avikainen@nefco.int, +358 10 6180 661

Maria Kuosa, VD, Aeromon
maria@aeromon.io, +358 400 775 408

Om Aeromon

Aeromon ger dig det ultimata fågelperspektivet på dina utsläpp. Vi har erfarenhet av att mäta en mängd olika luftburna föroreningar som metan och flyktiga organiska föreningar på anläggningar både på land och till havs, och våra rapporter hjälper våra kunder att förbättra utsläppsrapporteringen enligt OGMP 2.0 nivå 5 och EN17628-kraven samt att uppnå hållbarhetsmålen. Du kan bara hantera det du kan mäta, låt oss hjälpa dig att rensa luften.


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.