Grönska får finansiering från Nefco för att expandera sin lösning för vertikal odling

Vertikal odling inomhus möjliggör resurseffektiv och klimattålig livsmedelsproduktion i stadsmiljöer. Det svenska företaget Grönska har som mål att bli en teknikleverantör för den globala vertikala jordbruksindustrin.

Nefco – den nordiska gröna banken har finansierat Grönska Stadsodling 365 AB (Grönska), ett svenskt företag specialiserat på vertikala odlingsskåp. Med finansiering från Nefco skalar Grönska upp sin lösning för vertikal odling, GrowOff, till den europeiska och amerikanska marknaden.

Jordbrukslösningar med kontrollerad miljö, som vertikala inomhusodlingar, kan användas för att producera grödor utanför säsongen och i regioner där grödorna annars inte skulle kunna överleva, vilket erbjuder en lösning på vägen mot en hållbar global livsmedelsindustri. Grönska GrowOff-enheterna är ett slutet kretsloppssystem för lokal odling av bladgrönsaker. De kan placeras var som helst, till exempel i stormarknader, skolor och restauranger, vilket minskar transportrelaterade utsläpp av växthusgaser. GrowOff-enheterna minskar den årliga vattenförbrukningen med upp till 95 procent, minimerar näringsläckage och eliminerar behovet av bekämpningsmedel.

”Grönska är ett utmärkt exempel på de lösningar som behövs för att omvandla det globala livsmedelssystemet så att det blir mer hållbart. Förutom den tydliga miljöpåverkan har Grönskas lösning en stor potential för skalbarhet, vilket gör den intressant för Nefco”, säger Auli Nikkilä, Investment Officer på Nefco.

”Vi är mycket glada över att kunna meddela att denna finansiering gör det möjligt för oss att lansera våra hållbara GrowOff-enheter internationellt för första gången, vilket bidrar till en mer resurseffektiv och klimattålig livsmedelsindustri. Vi ser fram emot att positivt påverka det globala jordbruket och främja miljövänliga metoder”, säger Robin Lee, VD på Grönska.

Under de första åren av sin verksamhet fokuserade Grönska på att driva en storskalig vertikal odling i Stockholm, men 2021 svängde företaget mot att bli en teknikleverantör för den vertikala odlingsindustrin. Nu ligger fokus på Grönska GrowOff-enheter, deras nya vertikala odlingsskåp.

”De kommande fem åren kommer att vara händelserika för Grönska. Vi är fast beslutna om att stärka vår position som den främsta aktören inom småskalig kontrollerad odling. Vi arbetar hårt för att göra det ännu enklare att växa och för att nå ut till en bredare målgrupp”, säger Lee.

Grönskas internationella uppskalning finansieras också av den offentliga finansiären Almi Företagspartner som har finansierat Grönska sedan 2018.

”Almi är stolta över att kunna stödja Grönskas tillväxt och strävan mot en mer hållbar värld. Vi ser Grönska som ett bra exempel på ett bolag som ligger i linje med Almis uppdrag att finansiera hållbara företag. Vi är imponerade av deras arbete så här långt och ser fram emot att följa deras fortsatta affärsresa”, säger Magnus Palm, finansiell rådgivare, Almi Företagspartner.

Grönska har tidigare beviljats finansiellt stöd från Nopef, den nordiska projektexportfonden för en förstudie, då företaget undersökte möjligheten för marknadsinträde i USA och Kanada.

”Vi är glada över att kunna bidra med ytterligare finansiering till Grönska för att stöda företagets globala tillväxt och påskynda övergången till hållbar livsmedelsproduktion”, säger Nikkilä.

För mer information kontakta:

Auli Nikkilä, Investment Officer, Nefco
auli.nikkila@nefco.int, +358 10 6180 652

Robin Lee, VD Grönska Stadsodling 365 AB
robin@gronska.org

Magnus Palm, Finansiell rådgivare, Almi Företagspartner AB
magnus.palm@almi.se, +46 70 367 1440

Om Grönska Stadsodling 365 AB

Grönska är ett svenskt teknikföretag som grundades 2014 och är specialiserat på att utveckla teknik för vertikal odling inomhus i alla former och storlekar. 2017 lanserade Grönska GrowOff, en modul för inomhusodling med LED-lampor och sensorer som gör det möjligt att odla 300 växter per månad på en enda kvadratmeter. Grönska erbjuder teknik för att göra livsmedelsproduktionen hållbar. Läs mer: www.gronska.org

Om Almi Företagspartner AB

Almi är den svenska regionala utvecklingsmyndigheten som erbjuder lån till svenska företag med tillväxtpotential och hjälper till med deras affärsutveckling. Almi erbjuder riskkapital till tillväxtföretag i ett tidigt skede med hög tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Läs mer: www.almi.se


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.