Älykkäämpiä ja vihreämpiä kaupunkeja sähköisillä yhteiskäyttöautoilla – GreenMobility valloittaa Helsingin katuja Nefcon rahoituksella

Vähäpäästöiset liikkumisen yhteiskäyttöpalvelut ovat tärkeässä roolissa hiilineutraalin talouden kehittämisessä. Tanskalainen sähköautojen yhteiskäyttöpalveluita tarjoava GreenMobility laajentaa kalustoaan Helsingissä.

Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö Nefco on allekirjoittanut sopimuksen tanskalaisen sähköautojen yhteiskäyttövuokrausta harjoittavan GreenMobility-yhtiön kanssa. Konsepti perustuu helppoon ja tarvepohjaiseen sähköautojen käyttöön kaupungeissa. Palvelua käytetään mobiilisovelluksella ja se mahdollistaa joustavan liikkumisen kaupungissa ja sen lähialueilla. Tällä hetkellä GreenMobilityn kalustoon kuuluu 1 650 sähköautoa, jotka ovat käytössä 11 kaupungissa kuudessa Euroopan maassa, ja yhtiö on kehittänyt vahvan aseman Pohjoismaissa. Yhtiö lanseerasi palvelunsa Helsingissä joulukuussa 2020 pienellä automäärällä yhteistyössä energiayhtiö Helenin kanssa. Näiden autojen energianlähteenä käytetään ainoastaan tuulivoimaa.

Nefcon myöntämä miljoonan euron laina käytetään pääasiassa Helsingin sähköautokaluston laajentamiseen GreenMobilityn jatkuvan kasvun tukemiseksi. Palvelun aloittamisen jälkeen käyttäjien määrä on kasvanut ja GreenMobility on valmis jatkamaan investointejaan ja liiketoimintansa laajentamista Suomessa Nefcon tuella.

”Odotamme mielenkiinnolla liiketoimintamme laajentumista Helsingissä. Entistä suuremmalla määrällä sähköautoja voimme parantaa autojen saatavuutta. Olemme kiitollisia Nefcolle heidän tuestaan ja luottamuksestaan kestävän liikkumisen kehittämiseen. Nefcon lainan ansiosta voimme jatkossakin tukea asiakkaitamme Suomessa ja laajentaa autojen yhteiskäyttöpalveluamme entisestään sekä jatkaa CO2-päästöjen ja yksityisautojen omistustarpeen vähentämistä kaupungissa”, kertoo GreenMobilityn talousjohtaja Anders Wall.

Tärkein ympäristövaikutus on CO2-päästöjen väheneminen fossiilisten polttoaineiden korvautumisen myötä. Lisäksi sähköautot vähentävät mustan hiilen, rikkidioksidin ja typen oksidien päästöjä, mikä ehkäisee saastumista ja edistää vihreämpien kaupunkien kehitystä. Euroopan ympäristökeskuksen mukaan tieliikenne on Euroopassa toiseksi suurin kasvihuonekaasu- ja pienhiukkaspäästöjen lähde ja suurin typen oksidien lähde.

”Vähäpäästöisten liikennevaihtoehtojen edistäminen on avaintekijä hiilineutraaliuteen pyrittäessä, sillä tieliikenne on yksi suurimmista kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden saasteiden lähteistä. GreenMobility on loistava esimerkki pohjoismaisesta pk-yrityksestä, jolla on skaalautuva ympäristöratkaisu ja maailmanlaajuista kasvupotentiaalia“, kommentoi Nefcon Investment Manager Søren Berg Rasmussen.

Lisätietoja antavat:

Søren Berg Rasmussen, Investment Manager, Nefco
soren.rasmussen@nefco.int, +358 10 618 0674

Anders Wall, talousjohtaja, GreenMobility
aw@greenmobility.com, +45 2540 3020

GreenMobility

GreenMobility tarjoaa moderneille kaupunkilaisille helppoja, joustavia ja vastuullisia kuljetuspalveluita sähköautojen yhteiskäyttöpalvelun muodossa. Autoja voi käyttää GreenMobility-sovelluksen kautta. Matkoista veloitetaan minuuttihinnoittelulla, minuuttipaketeilla, päivittäisellä maksulla tai tilauspohjaisesti. Tällä hetkellä GreenMobilityllä on käytössään yli 1 600 sähköautoa Kööpenhaminassa, Aarhusissa, Malmössä, Göteborgissa, Antwerpenissa, Gentissä, Brysselissä, Helsingissä, Amsterdamissa ja useissa Saksan kaupungeissa. Yli 185 000 ihmistä on rekisteröitynyt GreenMobilityn asiakkaaksi. GreenMobility näkee maailmanlaajuisten megatrendien myötä nopeasti kasvavan markkinan autojen yhteiskäyttöpalveluissa suurissa kaupungeissa, joissa halutaan tarjota asukkaille lisää ympäristöä säästäviä liikkumismuotoja ja vähentää yksityisautojen määrää. GreenMobilityn tavoitteena on olla yksi maailman johtavista yhteiskäyttöön perustuvien ympäristöä säästävien liikkumisratkaisujen tarjoajista. GreenMobility on listautunut Tanskassa Nasdaq Copenhagenin päälistalle. www.greenmobility.dk

GreenMobility receives financing from Nefco, the Nordic Green Bank.
Photo: GreenMobility

Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.