Det tionde portföljbolaget i Zambia ökar tillgången till ren energi genom fristående elnät

Beyond the Grid Fund for Africa har undertecknat sitt tionde projekt i Zambia för att öka tillgången till ren energi och stödja påskyndandet av den gröna energiomställningen i landet. Projekten i Zambia förväntas leverera över 850 000 energianslutningar och förse över 4,2 miljoner människor i avlägsna områden i landet med tillgång till prisvärd elektricitet före slutet av 2027.

Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) har undertecknat ett avtal med Zambian Rising Sun Solar Energy Limited om att öka tillgången till el genom att etablera fristående elnät, s.k. mini-grids, i de västra, östra och södra provinserna i landet. Företaget grundades 2023 och ägs gemensamt av GDS International, Anka och Earth Technologies. Den resultatbaserade BGFA-finansieringen på cirka 2,3 miljoner euro, varav ett visst belopp är markerat för att ge tillgång till energi för produktiv användning, förväntas mobilisera ytterligare samfinansiering på cirka 4,8 miljoner euro fram till slutet på 2027, då projektet förväntas vara genomfört.

”Vårt uppdrag är att bidra till att alla får tillgång till ren energi genom att skala upp rena energilösningar med hjälp av fristående elnät. Vi är tacksamma för finansieringen från BGFA, som är en verklig språngbräda för oss och vårt mål att installera 100 fristående elnät i Zambia fram till 2030”, säger Alexis Rehbinder, VD på Zambian Rising Sun.

Zambian Rising Sun planerar att bygga elva solcellsbaserade fristående elnät med ett batterilagringssystem med stöd från BGFA. De nya elnätverken förväntas ge hushåll, småföretag samt institutioner tillgång till ren energi och belysning. Av de cirka 3 800 förväntade energianslutningarna kommer cirka 2 500 att vara anslutningar för hushåll och cirka 240 anslutningar för företag och institutioner. Dessutom kommer cirka 1 000 anslutningar att ge gatubelysning i de planerade områdena. Av anslutningarna för hushåll kommer över 1 200 att vara utrustade med en elektrisk matlagningslösning. Totalt förväntas det finansierade projektet ge omkring 19 000 människor tillgång till elektricitet fram till slutet av 2027.

Storleken på de fristående elnäten kommer att utformas individuellt för vart och ett av de planerade projekten och variera mellan 50 kWp och 200 kWp. Planen är att utöka storleken på nätverken när de har varit i drift i 10 år för att möta den förväntade ökande efterfrågan på energi. De fristående elnäten kommer på bred front att kunna hjälpa både hushåll, jordbrukare, kommersiella kunder och offentliga institutioner med deras olika energibehov. Användarna kommer att kunna övervaka sin förbrukning digitalt och förskottsbetala via en mobil betalningsplattform.

”Det är en viktig och spännande milstolpe för BGFA att vi nu har undertecknat vårt tionde portföljbolag i Zambia och tillsammans med Zambian Rising Sun kommer vi att kunna erbjuda prisvärd el i flera provinser till både hushåll, institutionella och kommersiella kunder för att förbättra deras dagliga liv”, säger Aliona Fomenco, Investment Manager på Nefco.

Beyond the Grid Fund for Africa har ingått avtal med 24 företag i Burkina Faso, Demokratiska Republiken Kongo, Liberia, Uganda och Zambia. Sammantaget kommer den nuvarande programportföljen att ha möjlighet att nå över 8,5 miljoner människor i dessa fem länder när projekten genomförts. BGFA:s finansieringsfönster i Zambia finansieras av Tyskland, Norge och Sverige.


För ytterligare information, kontakta:

Aliona Fomenco, Investment Manager på Nefco
aliona.fomenco@nefco.int, +358 10 6180 647

Pierre Bucaille, projektutvecklare på GDS International
pierre.bucaille@gdsolaire.com, +33 (0) 6 77 02 21 61

Om Zambian Rising Sun

Zambian Rising Sun är ett samriskföretag som ägs av GDS International, ett Générale du Solaire-företag som utvecklar och bygger solenergiprojekt i hela södra Afrika, Earth Technologies, ett libanesiskt byggföretag specialiserat på solenergiprojekt, och Anka Madagascar, ett innovativt och inkluderande företag som redan har flera fristående elnät för solenergi i drift. Genom att samla sina resurser vill de tre företagen bidra till att förbättra tillgången till ren energi i Zambia och därmed främja utvecklingen i landet.

Om BGFA

Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) är en fond med flera bidragsgivare som inrättats och förvaltas av Nefco – den nordiska gröna banken. Nefco är ett internationellt finansinstitut med säte i Helsingfors, Finland, som fokuserar på miljö- och klimatinvesteringar och fondförvaltning. BGFA genomförs och implementeras av Nefco tillsammans med två projektimplementeringspartners. NIRAS är ett konsultföretag inom utveckling och teknik med huvudkontor i Danmark. Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP), är ett internationellt multilateralt partnerskap med säte i Wien, Österrike, som verkar för att snabba på marknadsbaserad spridning av lösningar inom förnybar energi och energieffektivitet i utvecklingsländerna.

Det nuvarande BGFA-programmet på cirka 126 miljoner euro inrättades 2019 på svenskt initiativ via Sida. Nefco har sedan dess utvecklat programmet till ett program med flera bidragsgivare och är finansierat av Danmark genom Udenrigsministeriet, Tyskland genom dess utvecklingsbank KfW, Norge genom Norad – Direktoratet for utviklingssamarbeid och Sverige genom Sida. Power Africa, ett initiativ som administreras av USAID, ger tekniskt bistånd in natura. Läs mer på www.beyondthegrid.africa

Foto: Implementerade fristående elnät i Benin av GDS International – Zambian Rising Sun


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.