Delecykeltjenester gør transporten i byen grønnere – Danske Donkey Republic får fem mio. euro i finansiering fra Nefco til opskalering i Europa

Vejtransport er den andenstørste kilde til drivhusgasudledning og partikelforurening i Europa og den største udleder af NOx1. For at mindske klimapåvirkningen fra transport leverer Donkey Republik delecykeltjenester, som mindsker afhængigheden af biler og andre fossildrevne køretøjer i byerne.

Nefco, the Nordic Green Bank, har indgået en låneaftale med den danske delecykelvirksomhed Donkey Republic. Selskabet leverer cykler og elcykler til on-demand udlejning, enten via egne datterselskaber eller franchise-aftaler med lokale partnere. Donkey Republics delecykler kan allerede lejes i flere end 60 byer, og virksomheden fortsætter nu sin ekspansion i Europa.

Adgangen til delt mikromobilitet gør det muligt for byerne at udfase fossilbilerne. I den sammenhæng er nem tilgængelighed og overkommelige priser afgørende ifølge Donkey Republic.

– Vores mission er at gøre byerne mere attraktive ved at forsyne dem og deres indbyggere med en brugervenlig og bæredygtig delecykelordning til fornuftige priser. Udover de enorme miljøgevinster er der en lang række væsentlige sundhedsfordele ved at cykle frem for at tage bilen, siger Erdem Ovacik, administrerende direktør i Donkey Republic.

Ved at erstatte brugen af fossile brændstoffer reducerer delecyklerne udledningen af drivhusgasser. Den investering, som Nefco nu finansierer, forventes at reducere CO2-udslippet med 150 tons CO2e per år. Ifølge Nefcos vurdering lever delecykelsystemet op til kriterierne for modvirkning af klimaændringer, som er opstillet i EU’s taksonomi for bæredygtig finansiering. Elcyklerne har et større klimaaftryk end de almindelige cykler. For at minimere aftrykket følger Donkey Republik en livscyklusfilosofi, hvor cyklernes batterier altid repareres frem for at blive udskiftet, hvis det kan lade sig gøre.

Finansieringen på 5 mio. euro, svarende til omkring 37 mio. danske kroner, skal primært gå til at forny og udvide Donkey Republics cykelflåde i Europa.

– Denne type forretning kræver store investeringer i starten. Nefco lægger vægt på at fremme emissionsfri transport, og vi ser et langsigtet potentiale i Donkey Republiks service og vækstmuligheder. Derfor stiller vi risikovillig kapital til rådighed for at hjælpe virksomheden realisere sine vækstplaner og senere tiltrække yderligere finansiering, siger Søren Berg Rasmussen, Investment Manager hos Nefco.

For mere information, kontakt:

Søren Berg Rasmussen, Investment Manager, Nefco
soren.rasmussen@nefco.int, +358 10 618 0674

Erdem Ovacik, Adm. Direktør, Donkey Republic Holding A/S
erdem@donkeyrepublic.com, +45 26 37 29 96

Om Donkey Republic

Donkey Republic er en af Europas førende udbydere af end-to-end delecykeltjenester, som udlejer både almindelige cykler og elcykler. Virksomheden udvider i hele Europa og har nu mere end 13.000 cykler og elcykler i 24 byer som Mobility-as-a-Service udbyder (MaaS). Virksomheden licenserer også sin platform som Software-as-a-Service (SaaS) til partnere, som har 3.200 cykler i mere end 60 byer. Med udgangspunkt i selskabets eget software tilbyder Donkey Republic byer og lokale partnere en fuldt integreret og nøglefærdig delecykelløsning, inklusive software til cykler, drift, partnere og support services. Virksomheden leverer bæredygtig mobilitet for alle til overkommelige priser, hvor den i partnerskab med byerne ønsker at forvandle cyklen til bytransportens helt. Donkey Republic har en vision om at gøre bylivet bedre for alle med billige og ansvarlige delecykelordninger.

[1] Ifølge Det Europæiske Miljøagentur


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.