Danmark støtter lokal jobskabelse og kompetenceudvikling i Uganda – Beyond the Grid Fund for Africa lancerer nyt initiativ

Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) har lige lanceret et nyt initiativ til jobskabelse og kompetenceudvikling i Uganda som del af fondens nationale satsning i landet. Initiativet, som blev præsenteret i hovedstaden Kampala, er rettet mod udbydere af energitjenester i Uganda. Det overordnede mål er at skabe lokale jobs og styrke kvinders position i landets decentrale energisektor.

Øget beskæftigelse og kompetenceudvikling i Ugandas decentrale energisektor er vigtige prioriteter for BGFAs indsats i Uganda. Da Danmark sluttede sig til BGFA som bidragsyder i december 2020 gav de Nefco til opgave at vurdere mulighederne for at styrke jobskabelsen i Uganda indenfor BGFAs rammer. Nefco iværksatte i den forbindelse en indledende undersøgelse af potentialet i decentral energiforsyning og miljøvenlige madlavningsteknologier, som blev udført af Oxford Policy Management i perioden fra november 2020 til februar 2021. Undersøgelsen vurderede forskellige metoder til at styrke jobskabelsen og møde behovet for opkvalificering i Ugandas decentrale energisektor. Den analyserede også, hvordan BGFA bedst kunne bidrage til opgaven og øge antallet af kvinder i energisektoren. På baggrund af undersøgelsen blev der udformet et særligt delprogram med fokus på ovenstående emner.

– Med denne investering i kompetencer og jobs ønsker vi at støtte Ugandas ambition om at udvikle sig til et mellemindkomstland. Solenergi er ikke bare en grøn energikilde, som kan give langt flere husstande i landdistrikterne adgang til strøm. Den har også potentialet til at skabe nye jobs. Systemerne skal markedsføres, installeres og vedligeholdes. Ved at få de rette kompetencer på plads kan den grønne omstilling skabe tusindvis af nye jobs, og med vores bidrag til BGFA tager vi de første vigtige skridt i den retning, sagde Signe Winding Albjerg, Danmarks ambassadør i Uganda, i sin tale til lanceringen i Kampala.

Det nye delprogram for øget jobskabelse og kompetenceudvikling skal udvikle deltagernes tekniske kompetencer i forhold til installering, drift (mini-grids) og vedligeholdelse, og salg- og forretningskompetencer, f.eks. hvordan man sikrer finansiering af private solcelleanlæg og mini-grids. Initiativet vil tilbyde særligt tilrettelagte kurser for hvert af de forskellige kompetenceområder.

Nefco, som administrerer BGFA programmet, har indgået et samarbejde med Renewables Academy (RENAC) om at udvikle og organisere delprogrammet og arrangere kurserne. Kurserne er primært målrettet de energitjenestevirksomheder, som har blevet godkendt til finansiering i forbindelse med BGFAs finansieringsrunde i Uganda (BGFA3).

“Vi er meget glade for at kunne annoncere vores samarbejde med RENAC om at styrke jobskabelsen i den decentrale energisektor i Uganda, særligt med fokus på at øge antallet af jobs til kvinder i sektoren. Vi er desuden stolte af, at vi allerede her fra starten kan bidrage til kompetenceudviklingen blandt de første energitjenester vi har indgået aftaler med i Uganda, siger Ash Sharma, leder af Beyond the Grid Fund for Africa hos Nefco.

For at afklare behovet for opkvalificering vil RENAC udføre en behovsanalyse med udgangspunkt i dybdegående interviews med de energitjenester, som BGFA har indgået aftaler med samt med et bredere publikum af nøgleinteressenter i den ugandiske solcelleindustri. De første kurser forventes afholdt i 2023. Samlet forventes initiativet at tilbyde træning for op til 300 personer. Delprogrammet hører til BGFA-indsatsen i Uganda, finansieret af Danmark og Sverige.

Beyond the Grid Fund for Africa har indgået aftaler om de første to projekter i Uganda. Indtil videre er der indgået i alt 13 projektaftaler i forbindelse med den første finansieringsrunde i Burkina Faso, Liberia og Zambia (BGFA1) og den tredje finansieringsrunde i Uganda (BGFA3). Programmets overordnede målsætning er at bidrage til etableringen af 1,44 millioner nye energiforbindelser via de fire finansieringsrunder, som allerede er annonceret. Indsatsen forventes at gavne 6,5 millioner mennesker i de afrikanske lande syd for Sahara.

Læs mere om analysen og de vigtigste konklusioner:

For yderligere information, kontakt:

Tina Nyberg, Programme Manager, Nefco
Tina.nyberg@nefco.int, +358 10 6180 651

Ole Dahl Rasmussen, Counsellor og Team Leader for Økonomi på Danmarks Ambassade i Uganda
oleras@um.dk, +256 (0) 772 254 020

Rafael Juan Martí, Project Director & Instructor, på Renewables Academy (RENAC) AG
juan@renac.de, tel: +49 (0)30 58 70870 37

Om BGFA

Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) er et internationalt multi-donor initiativ, etableret og administreret af Nefco – the Nordic Green Bank. Nefco er et internationalt finansieringsinstitut i Helsinki i Finland, som fokuserer på investeringer i miljø og klima og fondsadministration. BGFA implementeres af Nefco i samarbejde med to partnere. NIRAS er en udviklings- og ingeniørrådgivningsvirksomhed med hovedsæde i Danmark og afdelinger i flere end 25 lande i Europa, Afrika, Sydasien og Latinamerika. Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP) er et multilateralt internationalt partnerskab baseret i Wien i Østrig, som arbejder mod øget markedsbaseret anvendelse af vedvarende energi og energieffektive løsninger i udviklingslande.

BGFA, som i dag har en størrelse på omkring 127 mio. euro, blev etableret i 2019. Sverige tog initiativet til programmet gennem SIDA, den svenske styrelse for internationalt udviklingssamarbejde. Nefco har siden udviklet programmet til et internationalt multi-donor program. Sverige bidrager med 835 mio. svenske kroner (80 mio. euro) via de svenske ambassader i BGFAs modtagerlande. Danmark bidrager med 117,5 mio. kroner gennem Udenrigsministeriet, som støtte til programmets aktiviteter i Uganda. Tyskland bidrager med 7,5 mio. euro til programmet i Zambia gennem den tyske udviklingsbank KfW. Norge bidrager gennem Direktoratet for utviklingssamarbeid Norad med 200 millioner NOK (19 millioner EUR).

Foto: Lanceringsbegivenhed i Uganda 1.12.2022 – Fra venstre: Ash Sharma, Nefco, Signe Winding Albjerg, Danmarks ambassadør i Uganda, og Daphne Ayiekoh, Sveriges Ambassade i Uganda – Anders Arvidson, Sida


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.