Danmark støtter kritisk varmeinfrastruktur i Ukraine gennem Nefco

Flere ukrainske byer har problemer med at sørge for strøm, varme og vand til deres borgere som følge af Ruslands målrettede angreb på ukrainsk infrastruktur. Danmark støtter nu den midlertidige genopbygning af infrastrukturen og udvikling af nye og innovative løsninger til at opretholde fjernvarmeforsyningen i det østlige Ukraine på længere sigt.

Danmark er blandt de største bidragydere til Ukraine målt i forhold til landets størrelse. Den humanitære indsats og Danmarks bidrag til genopbygningen foretages i samarbejde med en række udvalgte partnere. Nefco er en af Danmarks strategiske partnere på baggrund af institutionens ekspertise og omfattende erfaring med finansiering af grønne projekter og direkte samarbejde med ukrainske kommuner.

Danmarks bidrag på omkring 4,5 mio. euro går til finansieringen af nye mobile gaskedler, installeret i containere, som allerede er leveret til det krigshærgede land. Med en samlet kapacitet på 39 MW kan de tyve gaskedler levere fjernvarme til flere end 180.000 mennesker. Det svarer til 80% af befolkningen i det område, hvor de skal installeres. Hver tiende af de borgere, som får gavn af projektet, er internt fordrevne Ukrainere.

– Danmark og Ukraine er tætte partnere, og det er godt at se, at vores partnerskab også styrker kritisk infrastruktur som varmeforsyningen i Østukraine. En stabil varmeforsyning er altafgørende for Ukraines kampevne og modstandsdygtighed. Ovenikøbet har projektet en positiv effekt på Ukraines klimaaftryk, siger Ole Egberg Mikkelsen, Danmarks ambassadør i Ukraine.

Projektet dækker omkring 30-40% af varmebehovet i området. Udover montering og installering af de mobile gaskedler bliver der etableret nye fjernvarmerør, og samtidig skal der træffes foranstaltninger for at sikre, at varmesystemerne ikke fryser til i vinterkulden. Forbedringerne baner vejen for en udvidet og mere stabil fjernvarmeforsyning i fremtiden.

Varmeproduktionen bliver også mere effektiv med de nye gaskedler. Kedlerne forventes at reducere gasforbruget med op mod 1,7 millioner kubikmeter om året, svarende til en årlig CO2-reduktion på 3,400 ton.

– Vi er glade for at kunne fortsætte vores samarbejde med Danida Sustainable Infrastructure Finance, både om dette projekt og andre initiativer i Ukraine, som går ud på at bevare landets kritiske infrastruktur og gøre den mere bæredygtig. Danmarks støtte har stor betydning i den sammenhæng. Der er et presserende behov for støtte til Ukraine i de her ekstremt svære tider, siger Bo Nyhus, Investment Director hos Nefco.

Nefco har administreret fondsmidler for Danida Sustainable Infrastructure Finance (DSIF), som er finansieret af Udenrigsministeriet, siden 2021, hvor Nefco og DSIF indgik en trustfond-aftale. Indtil videre er tre projekter, som har fået midler gennem samarbejdet, under implementering. Målet er at støtte flere projekter i de kommende år.

For yderligere information, kontakt:

Bo Nyhus, Investment Director, Nefco
+358 10 6180 665, bo.nyhus@nefco.int

Irina Fedorenko, Investment Adviser, Nefco
+380 96 270 9622, irina.fedorenko@nefco.int

Om Nefco

Nefco, the Nordic Green Bank, er en international finansinstitution (IFI), etableret i 1990. Vi arbejder med konkrete tiltag for at fremskynde den grønne omstilling, og tjener på den måde vores ejeres interesser. Nefco er ejet af Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Udover vores egen kapital, Nefco Investment Fund, administrerer vi en række trustfonde, som finansierer miljø- og klimaprojekter, på vegne af forskellige donorer. Vi fokuserer på mindre og mellemstore projekter, som allerede har fremvist konkrete resultater. På den måde demonstrerer vi, hvordan miljø- og klimaprojekter kan implementeres både bæredygtigt og omkostningseffektivt. Vi evaluerer projekter på basis af vores egne krævende miljøkriterier og EU-taksonomien og vurderer betydningen af vores indsats på baggrund af, Paris Aftalen og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Nefco har implementeret omkring 1.500 private og offentlige projekter i en lang række forskellige sektorer i hele verden. Nefcos hovedkvarter er i Helsinki i Finland. Læs mere på www.nefco.int

Om DSIF

Danida Sustainable Infrastructure Finance (DSIF) er et finansieringsinstrument, som hører under det danske udviklingssamarbejde, Danida, finansieret af Udenrigsministeriet. DSIF støtter og yder subsidierede lån til bæredygtige infrastrukturprojekter, som ikke kan finansieres kommercielt, i 24 udviklingslande. Projekterne skal bidrage til bæredygtig udvikling i modtagerlandet i overensstemmelse med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Lånene har typisk en løbetid på 10 år og udstedes i USD eller EUR. DSIF administreres af Investeringsfonden for udviklingslande (IFU) i København. Læs mere her

Mobiler boiler units arriving in Ukraine.

Billede: De mobile gaskedler ankommer til Ukraine.


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.