Suomalainen Convion Oy saa Nefcolta rahoitusta vihreän vetytalouden siirtymän kiihdyttämiseen

Convionin teollisen mittakaavan elektrolyysilaitteet tuottavat vihreää vetyä runsaasti fossiilisia polttoaineita käyttävien teollisuudenalojen dekarbonisoinnin tarpeisiin. Yhtiön kenttäkokein testatut pienikokoiset sekä lämpöä että sähköä tuottavat polttokennojärjestelmät mahdollistavat puhtaan, luotettavan ja tehokkaan hajautetun energiantuotannon lähellä energian käyttöpaikkaa.

Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö Nefco on allekirjoittanut sopimuksen suomalaisen Convion Oy:n kanssa. Yritys on erikoistunut hajautettuun energiantuotantoon ja vihreän vedyn tuottamiseen tarkoitettuihin kiinteäoksidipolttokennojärjestelmiin (SOFC). Yrityksen skaalautuva teknologia-alusta mahdollistaa puhtaan energian tai vihreän vedyn tuottamisen paikan päällä erittäin tehokkaasti.

Vety on välttämätön tekijä tällä hetkellä vielä suuresti fossiilisista polttoaineista riippuvaisten teollisten prosessien ja energiasektorin dekarbonisoinnissa. Nykyään monet teollisuudenalat käyttävät vetyä, josta 95 % on International Renewable Energy Agencyn (IRENA) mukaan fossiilista alkuperää. Vihreän vedyn mahdollisuudet ovat kuitenkin paljon laajemmat kuin vedyn nykyinen käyttö, ja sen ennustetaan korvaavan fossiilisia polttoaineita ja raaka-aineita erityisesti metalli- ja kemianteollisuudessa sekä petrokemian teollisuudessa. Lisäksi vedyn käyttö energiavarastona parantaa mahdollisuuksia hyödyntää vaihtelevia uusiutuvan energianlähteitä ja avaa uusia mahdollisuuksia, kun koko energiajärjestelmä irtautuu fossiilisista polttoaineista.

Convionin ratkaisu vastaa vihreän vedyn kasvavaan kysyntään, sillä vihreä vety voi korvata nykyisiä fossiilisia polttoaineita ja raaka-aineita monissa eri käyttötarkoituksissa. Kaupallistettuna ratkaisulla on potentiaalia nopeuttaa siirtymää kohti vihreää vetytaloutta.

”Olemme innoissamme päästessämme työskentelemään Convionin kaltaisten teknisten innovaatioiden kärkeä edustavien yritysten kanssa. Sijoituksemme auttaa laajentamaan Convionin teknologiaa ja elektrolyysilaitteiden valmistusta vihreän vetytalouden tarpeisiin, mikä voi tuottaa huomattavia päästövähennyksiä”, kertoo Nefcon Investment Director Helena Lähteenmäki.

Convion on yksi allekirjoittajista Euroopan komission RePowerEU-julkilausumassa, jonka tavoitteena on lopettaa EU:n riippuvuus Venäjän fossiilisista polttoaineista ennen vuotta 2030 vastauksena Venäjän Ukrainaan kohdistamaan hyökkäykseen. Yrityksen tavoitteena on kaupallistaa teollisen mittakaavan elektrolyysilaitteet vihreän vedyn tuotantoon, mikä auttaisi tuottamaan EU:n tarvitseman kapasiteettilisän.

”Tavoitteemme on tehdä vihreästä vetytaloudesta valtavirtaa tarjoamalla johtavia tuotteita vedyn tuotantoon. Nefcon rahoitus muodostaa vahvan perustan teknologiamme kaupallistamiselle”, sanoo Convionin toimitusjohtaja Erkko Fontell.

Convionin tiimillä on polttokennojärjestelmien tekniikasta laaja kokemus, joka perustuu Wärtsilässä 20 vuotta sitten aloitettuun tutkimukseen. Convion otti haltuunsa Wärtsilän polttokenno-ohjelman vuonna 2013, minkä jälkeen Convion on kaupallistanut eturivin polttokennotekniikkaa energian tuotantoon ja laajentanut ohjelmaansa vedyn tuotantoon.

Tällä hetkellä Convion kehittää yhteistyössä Nesteen kanssa höyryelektrolyysilaitteita (SOE) tuottamaan vetyä, jota tarvitaan talteen otettuun hiilidioksidiin ja vihreään vetyyn perustuvan synteettisen polttoaineen valmistuksessa. Lisäksi yritys solmi äskettäin sopimuksen virolaisen Biometaan OÜ:n kanssa biokaasupolttokennojärjestelmän toimittamisesta ja Baltian alueen tarjoamien mahdollisuuksien tutkimisesta. Biometaan on Viron johtava maatalousperäisen biometaanin ja biolannoitteiden tuottaja.

Lisätietoja antavat:

Helena Lähteenmäki, Investment Director, Nefco
helena.lahteenmaki@nefco.int, +358 10 6180 633

Erkko Fontell, toimitusjohtaja, Convion Oy
erkko.fontell@convion.fi, +358 10 328 7360

Convion Oy

Vuonna 2012 perustettu Convion Oy on johtava polttokennojärjestelmien kehittäjä, joka kaupallistaa kiinteäoksidipolttokennojärjestelmiä teollisen ja kaupallisen mittakaavan hajautettuun energiantuotantoon ja vedyn valmistukseen. Patentoitu kiinteäoksidipolttokennotuotteisiin (SOC) perustuva teknologia-alusta on suunniteltu mahdollisimman energiatehokkaaksi, luotettavaksi ja joustavasti hyödynnettäväksi. Convion tarjoaa asiakkailleen ympäristöä säästäviä energiantuotanto- ja vetyratkaisuja, jotka parantavat energiavarmuutta ja energiariippumattomuutta ja ovat hyötysuhteeltaan ylivoimaisia. Convion tukee siirtymää ympäristöä säästävään energiaan korkean lämpötilan sähkökemiallisilla ratkaisuilla. Kiinteäoksidipolttokennot ovat energiantuotantotuotteidemme ydintä ja sopivat erinomaisesti hajautettuun energiantuotantoon. Lisätietoja: www.convion.fi


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.