Finska Convion finansieras av Nefco för att påskynda övergången till grön vätegasekonomi

Convions elektrolysörer i industriell skala ger grön vätgas för att hjälpa bränsleintensiva industrier att minska koldioxidutsläppen. Deras beprövade Bränslecellsystem (mini-CHP) med kombinerad värme och kraft, möjliggör ren, tillförlitlig och effektivt fördelad kraftgenerering nära förbrukningsplatsen.

Nefco, den nordiska gröna banken, har undertecknat ett låneavtal med Convion, ett finskt företag som specialiserar sig på fastoxidbränslecellsystem (SOFC) för distribuerad kraftgenerering och produktion av grön vätgas. Företagets skalbara teknologiplattform möjliggör generering av ren kraft eller grön vätgas på plats med utmärkt effektivitet.

Vätgas är oumbärligt för att minska koldioxidutsläppen i anslutning till industriella processer och inom energisektorn, som fortfarande till stor del är beroende av fossila bränslen. Många industrier använder sig i dagsläget av vätgas, av vilken 95 % är av fossilt ursprung, enligt uppskattningar av International Renewable Energy Agency (IRENA). Möjligheten för grön vätgas sträcker sig dock bortom nuvarande vätgasanvändning och förväntas ersätta fossila bränslen och råvaror, särskilt inom metall-, kemisk och petrokemisk industri. Dessutom främjar användningen av väte, som ett medium för energilagrings, en ökande andel förnybar kraftproduktion från olika förnybara energikällor.  Detta öppnar helt nya möjligheter när hela energisystemet fasar ut fossila bränslen.

Convions lösning är ett svar på det globala behovet av grön vätgas som kan användas inom en mängd nya områden som ett alternativ till nuvarande bränslen och insatsvaror. När den kommersialiseras har lösningen potential att påskynda övergången till en grön vätgasekonomi.

“Vi är glada över att arbeta med företag som Convion som ligger i framkant för den teknologiska utvecklingen. Vår investering kommer att hjälpa till att skala upp Convions teknologi och tillverkning av elektrolysörer för grön vätgasekonomi, vilket kan leda till betydande utsläppsminskningar”, säger Helena Lähteenmäki, Investment Director hos Nefco.

Convion är en av undertecknarna av RePower EU-deklarationen, vilket är EU-kommissionens plan att göra Europa oberoende av ryska fossila bränslen långt före 2030, på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Företaget har som mål att kommersialisera elektrolysörer i industriell skala för grön vätgas, vilket skulle bidra till den nödvändiga kapacitetsökningen inom EU.

“Vårt mål är att göra den gröna vätgasekonomin tillgänglig genom att erbjuda ledande produkter för vätgasproduktion. Finansieringen från Nefco kommer att ge en stark grund för kommersialiseringen av vår teknologi, säger Erkko Fontell, VD för Convion.

Convion-teamet har lång erfarenhet av bränslecellsystemsteknologier baserat på den forskning som startade för 20 år sedan av Wärtsilä. Convion tog över Wärtsiläs bränslecellsprogram 2013, varefter Convion har kommersialiserat ledande bränslecellsteknologi för kraftgenerering och utökat programmet till vätgasproduktion.

För närvarande samarbetar Convion med Neste med att utveckla ångelektrolysörer (SOE) för att producera vätgas som behövs för produktion av syntetiskt bränsle baserat på fångad koldioxid och förnybar vätgas. Företaget har även en ledande producent av jordbruksbiometan och biogödsel i Estland, för att leverera ett biogasbränslecellsystem till Biometaan och för att utforska ytterligare möjligheter i Östersjöområdet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helena Lähteenmäki, Investment Director, Nefco
helena.lahteenmaki@nefco.int, +358 10 6180 633

Erkko Fontell, VD, Convion Oy
erkko.fontell@convion.fi, +358 10 328 7360

Om Convion Oy

Convion Oy grundades 2012 och är en ledande utvecklare av bränslecellsystem som kommersialiserar fastoxidbränslecellsystem för distribuerad kraftgenerering och vätgasproduktion i industriella och kommersiella tillämpningar. Convions patentskyddade teknologiplattform som baseras på fastoxidbränslecellprodukter (SOFC) är designad för utmärkt energieffektivitet, tillförlitlighet och driftflexibilitet. Convion förser sina kunder med hållbar kraftgenerering och vätgaslösningar för energisäkerhet, energioberoende och oöverträffad bränsleekonomi. Convion stödjer hållbar energiomställning med elektrokemiska högtemperaturlösningar. Fastoxidbränsleceller har en central position bland våra kraftgenererande produkter och är idealiska för distribuerad kraftgenerering. Läs mer på: www.convion.fi


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.