Coloreel får finansiering från Nefco – Svensk innovation främjar en cirkulär ekonomi inom textilindustrin

Digital infärgning av textiltråd, som skapar miljövänliga och kreativa brodyrer baserat på återvunnet material, gör Coloreel till en unik samarbetspartner för hållbara klädföretag.

Nefco, den nordiska gröna banken, har tecknat ett låneavtal med Coloreel Group AB för att stödja deras tillväxt och expansion på de globala marknaderna. Den teknik som utvecklats av Coloreel leder till positiva miljöeffekter inom textilindustrin genom att minimera avfall och användning av kemikalier. Genom att färga in tråden direkt bildas dessutom inget avloppsvatten, och därmed ingen vattenförorening.

Alla brodyrmaskiner på marknaden idag använder separata färgade trådrullar för varje färg som används i broderiprocessen. Det svenska företaget Coloreels unika patenterade teknik löser detta problem genom att använda en enda polyestertråd, av 100% återvunnet material, vid produktionen. Detta eliminerar behovet av förfärgad tråd, något som är förknippat med kraftig förorening av avloppsvatten. Coloreels lösning minskar mängden trådavfall i broderiprocesserna ytterligare.

”Vi gläder oss över att kunna erbjuda Coloreel denna finansiering i och med att företaget har potential att göra broderier och kläder mycket mer hållbara än idag och ta ett stort steg mot cirkulär ekonomi inom textilindustrin,” säger Fredrik Larsson, Investment Adviser på Nefco.

Coloreels innovation har sitt ursprung i textilindustrins stora miljöpåverkan och utmaningen med det traditionella sättet att hantera trådar, då man har flera hundra trådrullar i lager men ändå inte har rätt färg för nästa produktionsorder. Med Coloreels lösning får du dessutom designfriheten från digital design samtidigt som du får kvalitetskänslan hos brodyr. Coloreel är baserat i Jönköping i södra Sverige och växer nu på den globala marknaden.

”Finansieringen från Nefco är ett mycket bra stöd till vår internationella expansion. Det är också ett starkt erkännande av vårt hållbarhetserbjudande till textilindustrin”, säger Torbjörn Bäck, vd för Coloreel.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Larsson, Investment Adviser, Nefco
fredrik.larsson@nefco.int,+46 72 218 3711

Torbjörn Bäck, VD, Coloreel Group AB
torbjorn.back@coloreel.com,+46 76 110 9177

Om Coloreel

Coloreel är ett svenskt varumärke inom textilinnovation som har tagit fram en banbrytande teknik för broderi som möjliggör färgning av textiltråd av hög kvalitet på begäran, vilket öppnar upp en värld av potential.

Bolaget använder sin teknik för att både bevara broderiets hantverk och ta broderiet till nästa nivå. Den unika lösningen gör det möjligt att skapa komplicerade mönster, inklusive gradienter, texturer och andra spektakulära effekter. Att endast använda enbart en tråd och en nål innebär också att kvaliteten och effektiviteten förbättras avsevärt, vilket möjliggör omedelbar start och snabbare leverans. Kort sagt, Coloreel ökar möjligheter för kreativitet och förbättrar samtidigt kvalitet och effektivitet. I framtiden kan tekniken också användas för sömnad, stickning, vävning och mer.

Coloreel bidrar också till ökad hållbarhet eftersom tekniken leder till minskat avfall och hjälper därmed textilbranschen att förflytta sig mot en mer hållbar produktion. Genom att färga in tråden direkt bildas inget avloppsvatten, och därmed ingen vattenförorening. Och att använda en enda trådrulle och en nål betyder också minimerat trådavfall och minimerad mikrofiberförorening.

Coloreel customer Blur showing the installation of Coloreel products in their manufacturing site in Portugal
Coloreels kund Blur visar installationen av Coloreel-produkter i deras tillverkningsanläggning i Portugal. Foto: Coloreel Group AB

Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.