Beyond the Grid Fund for Africa utvider porteføljen i Zambia – starter samarbeid med bedrifter med kvinnelige ledere og produktiv bruk av energi

Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) har signert to nye avtaler med energiselskaper i Zambia, for å støtte utvidelsen og oppskaleringen av frittstående solenergisystemer til boliger for over 192,000 mennesker og opptil 50 000 småbrukere.

De nye avtalene er inngått med WidEnergy Africa Limited og Solar Village Zambia Limited. Totalbeløpet for resultatbasert finansiering av de to prosjektene er 4,1 millioner euro, som forventes å medføre ytterligere 6,5 millioner i annen finansiering. Totalt har de to bedriftene som mål å gi ca. 192 000 mennesker og 50 000 småbrukere utenfor landets storbyer tilgang til moderne, ren og rimelig energi. Dette er de første prosjektene som fullfinansieres av Norge.

BGFA støtter kvinnelige gründere

WidEnergy Africa  – som står for Women’s Initiative for Delivering Clean Energy to Africa – er et kvinneledet selskap som ble stiftet i Lusaka i Zambia i 2016. Selskapet jobber for å gi afrikanske kvinner større muligheter ved å sørge for tilgang til ren energi. Hovedvirksomheten er distribusjon av frittstående solenergisystemer til boliger.

WidEnergy har søkt BGFA om finansiering for å skalere opp virksomheten, ved å selge og etablere opptil 37 000 nye og rimelige solenergisystemer av høy kvalitet til kunder som bor utenfor storbyene i Zambia, i perioden 2023–2027. I tillegg til å levere rimelige solenergiprodukter bidrar WidEnergy med lære opp og ansette jenter og kvinner som dørselgere, noe som gir bærekraftige jobber og inntekter som motvirker de negative konsekvensene av ekstrem fattigdom.

«Vi ser for oss en verden der alle afrikanske kvinner og jenter har tilgang til ren, rimelig og bærekraftig energi. Med støtte fra BGFA vil WidEnergy sette fart på arbeidet med å nå dette målet og skape positive, varige endringer med tanke på helse, utdanning og husholdningens inntekt. Samarbeidet med BGFA vil fungere som en katalysator for ytterligere finansiering, noe som er nødvendig for å skape raskere vekst i virksomheten vår, nå ut til flere avsidesliggende steder og levere tjenester til kundene som trenger dem mest. Sammen skal vi gi afrikanske kvinner og jenter større muligheter ved hjelp av ren energi», sier Liliane Munezero Ndabaneze, adm.dir.i WidEnergy.

«Vi er svært glade for å starte samarbeidet med WidEnergy. Som mange lokale bedrifter har WidEnergy opplevd begrenset vekst de siste årene, da det har vært vanskelig å tiltrekke internasjonal kapital til rimelige priser. Med både resultatbasert finansiering fra BGFA og forventet ytterligere finansiering håper vi at WidEnergy kan skalere opp virksomheten raskere, slik at de når ut til mer avsidesliggende områder og kan levere til fattigere kunder som kanskje ellers ikke ville blitt vurdert», sier Aliona Fomenco, investeringssjef i Nefco.

Innovative, frittstående solenergiprodukter vil øke avlingene hos småbrukerne

Solar Village Zambias formål er å gi kunder utenfor byene tilgang til rimelig energi, som de kan bruke til å effektivisere driften og dermed øke produktiviteten. Moderselskapet er norske Solar Village AS, som ble etablert i 2013 og jobber for å forbedre avlingene og livskvaliteten til afrikanske småbrukere. Siden 2016 har selskapet utviklet og produsert produktet Solar Battery Stick, og levert det til landbruksvirksomheter i Zambia og flere andre afrikanske land, som Benin, Kamerun, Tsjad, Elfenbenskysten, Mosambik og Senegal.

Solar Village søker finansiering fra BGFA for å skalere opp den eksisterende virksomheten, ved å selge 50 000 batteristaver med solcellelading til småbrukere. Batteristavene kan drive sprøyter som brukes til å fjerne ugress, motvirke plantesykdommer og gi plantene næring. I tillegg til å gi strøm til sprøytene kan batteristavene brukes til belysning, lading av telefoner og drift av andre apparater. Forretningsmodellen er basert på et samarbeid med store landbruksaktører som har nasjonale ordninger for samarbeidende bønder. Solar Village vil bruke disse kanalene til å få produktet ut til bønder på avsidesliggende steder, på en svært kostnadseffektiv og skalerbar måte der kunden betaler direkte for produktene.

«Vi er svært fornøyde med denne finansieringen fra BGFA, som vil fungere som et springbrett for en stor utrulling av vår populære løsning for solkraft til landbruket i Zambia. Sammen med samarbeidspartnerne våre i Alliance Ginneries, Good Nature Agro og Micron Sprayers skal vi hjelpe småbrukerne med å få mer ut av verdikjedene, for å redusere avlingstap, gi størst mulige avlinger og øke inntektene», sier Peter Legat, adm.dir. i Solar Village.

«Finansieringen fra BGFA utbetales til Solar Village i bytte mot salgsresultatet, men de som til syvende og sist vil dra nytte av dette, er lavinntektskundene og -bøndene som bor i målområdene i Zambia. De vil kunne kjøpe batteristavene fra Solar Village til en lavere pris som følge av subsidiene fra BGFA», sier Tina Möller, programsjef i Nefco.

Beyond the Grid Fund for Africa har så langt inngått avtaler med 21 selskaper, hvorav ni er i Zambia. Til sammen har disse potensial til å nå åtte millioner mennesker. Ytterligere prosjekter i Den demokratiske republikken Kongo og Uganda er for øyeblikket i evalueringsfasen. En nylansering av finansieringsrunden i Mosambik åpner snart, for erfarne søkere som etablerer og drifter mindre nett.

For mer informasjon, kontakt:

WidEnergy Africa Limited: Aliona Fomenco, investeringssjef i Nefco
aliona.fomenco@nefco.int, +358 10 6180 647

Solar Village Zambia: Tina Möller, programsjef i Nefco
tina.moller@nefco.int, +358 10 6180 651

Om BGFA

Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) er et multi-donor-program etablert og styrt av Nefco – den grønne banken i Norden. Nefco er en internasjonal finansieringsinstitusjon med hovedkontor i Helsingfors i Finland, som har fokus på miljø- og klimainvesteringer og fondsforvaltning. BGFA gjennomføres av Nefco med støtte fra to samarbeidspartnere. NIRAS er et rådgivende utviklings- og ingeniørselskap med hovedkvarter i Danmark. Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP), et internasjonalt, multilateralt samarbeid med base i Wien i Østerrike, jobber for å fremme markedsbasert distribusjon av fornybar energi og energieffektivitetsløsninger i utviklingsland.

Det nåværende BGFA-programmet på 126 millioner euro ble etablert i 2019 på initiativ fra Sverige, gjennom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Siden den gang har Nefco utviklet initiativet til et multi-donor-program finansiert av Danmark (gjennom utenriksdepartementet), Tyskland (gjennom utviklingsbanken KfW), Norge (gjennom Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)) og Sverige. Power Africa, et initiativ som er administrert av USAID, bidrar med teknisk støtte.

Bilde: En småbrukere i Zambia som bruker en solcelledrevet batteristave til å gi plantene næring – Solar Village Zambia Limited.


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.