Beyond the Grid Fund for Africa utökar sin projektportfölj med ytterligare företag i Burkina Faso, Uganda och Zambia

Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) har undertecknat fyra nya avtal med energitjänsteföretag för att stödja utbyggnaden och uppskalningen av fristående solcellssystem som inte är anslutna till elnätet i Burkina Faso, Uganda och Zambia, vilket förväntas gynna cirka 2,5 miljoner människor som bor på landsbygden och i stadsnära områden.

Ytterligare avtal har undertecknats med FINCA Plus LLC Uganda, Sun King (Greenlight Planet Zambia Limited), Qotto SARL BF och Bboxx (Advens Bboxx Burkina Faso SAS). Det totala finansieringsbeloppet för dessa fyra projektär 9,6 miljoner euro, vilket förväntas leda till ytterligare 15,5 miljoner euro i annan finansiering. Sammantaget  har dessa nya investeringar som mål att bidra till att ge cirka 2,5 miljoner människor tillgång till modern, ren energi till överkomliga priser på landsbygden och i stadsnära områden i samtliga länder. Finansieringen av dessa ytterligare undertecknade projekt inkluderar finansiering från alla BGFA-bidragsgivare: Danmark, Tyskland, Norge och Sverige.

Ökad tillgång till energi i östra och norra Uganda

FINCA Plus LLC, lokalt kända som BrightLife Uganda, förser marknaden med prisvärda produkter för att förbättra vardagen för låginkomsttagare som bor i avlägsna områden. FINCA kommer att få resultatbaserad finansiering från BGFA för att expandera och skala upp sin verksamhet och distribuera ca. 136 700 nya abonnemang på energitjänster i form av belysning, telefonladdning, TV-apparater och kylning i landsbygdsområden i östra och norra Uganda.

”Vi är mycket glada över att tillkännage vårt partnerskap med BGFA, som kommer att främja vårt uppdrag att förse samhällen i hela Uganda med rena och tillförlitliga energilösningar. BGFA:s tekniska stöd kommer att ytterligare stärka vår kapacitet inom försäljning, efterförsäljningsservice, hantering av kundrelationer och kapitalanskaffning. Tillsammans kommer vi att skapa hållbara effekter och förbättra livsvillkoren i hela landet”,säger Laurynas Vaiciulis, Chief Executive Officer, BrightLife Uganda (FINCA Plus, LLC).

”Vi är glada över att se hur Uganda påskyndar övergången till mer rena och hållbara energikällor på landsbygden och i stadsnära områden. FINCA:s finansiering kommer att ge tillgång till elektricitet till upp till 711 000 människor i dessa avlägsna områden”, säger Tina Möller, Programme Manager på Nefco.

Mother and child standing in their home, powered with solar off-grid energy. Photo: BrightLife Uganda.
Kvinna och barn står i sitt hem som drivs med solenergi som inte är kopplat till nätet. Foto: BrightLife Uganda.

Solcellssystem för hushåll och småföretag i Zambia

Sun King grundades 2007 och  förser 1,8 miljarder konsumenter med energi i Afrika och Asien som saknar tillgång till tillförlitlig elektricitet. Sun King designar, finansierar och installerar småskaliga solcellssystem utanför elnätet, såsom solcellslyktor och fristående solcellssystem för privata hushåll.

Sun King inledde sin verksamhet i Zambia 2021 och har redan försett över 220 000 zambiska hem med  belysning och energi. BGFA-finansieringen kommer att göra det möjligt för Sun King att erbjuda inkluderande pay-as-you-go-finansiering till zambiska samhällen utanför elnätet med begränsad tillgång till finansiering. Målet är att installera ca 229 000 nya högklassiga, rena och prisvärda energisystem i avlägsna områden i Zambia, vilket kommer att gynna över 1 miljon människor.

”BGFA:s stöd kommer att hjälpa Sun King att nå ut till samhällen som förbises av traditionella energitjänster. Vårt mål är att erbjuda grön, prisvärd solenergi till en miljon zambier genom samarbetet”, säger Anish Thakkar, medgrundare av Sun King.

Sun King’s portable solar phone charging. Photo: Sun King
Sun Kings bärbara solcellsladdare för mobiltelefoner. Foto: Sun King

Energitjänster utanför elnätet ska byggas ut i Burkina Faso

Bboxx är ett företag som grundades 2010 och som tillhandahåller ren energi och andra tjänster, exempelvis ren matlagning, till hushåll, småföretag och institutioner i 10 afrikanska länder. Med resultatbaserad finansiering från BGFA kommer Bboxx att kunna expandera sin verksamhet i Burkina Faso genom sitt lokala dotterbolag Geocoton Advens Group. Målet är att  distribuera upp till 100 000 nya högklassiga, rena och prisvärda fristående produkter och lösningar i form av lampor, mobiltelefonsladdare, radioapparater, ficklampor och TV-apparater.

”BGFA-programmet är ett stort steg framåt när det gäller att hantera ett centralt hinder för att uppnå allmän elektrifiering i Burkina Faso. Att ta itu med energifattigdomen är det första steget mot att övervinna fattigdomen som helhet, och BGFA-programmet utgör en central komponent för att uppnå 100 procents elektrifiering i stor skala och kommer att ha en positiv inverkan på ekonomin i Burkina Faso som helhet. Tillgång till ren, tillförlitlig och prisvärd el har transformativa fördelar för hushåll, samhällen samt små och medelstora företag eftersom energi är den inkörsport som öppnar tillgången till alla andra viktiga allmänna nyttigheter. Det här programmet kommer att göra det möjligt för oss att förändra livet i positiv riktning för mer än 500 000 människor i Burkina Faso,” säger Mansoor Hamayun, CEO och medgrundare av Bboxx.

”Vi är mycket glada över att ha undertecknat avtal om ytterligare två projekt i Burkina Faso. Bboxx kommer att främja tillgången till rena energilösningar i flera regioner i Burkina Faso och som uppskattningsvis över 477 000 människor kommer att dra nytta av”, kommenterade Dennis Hamro-Drotz, Senior Programme Manager på Nefco.

Child studying at night with the help of Bboxx solar-home system appliance. Photo: Bboxx
Barn studerar på kvällen med hjälp av Bboxx solcellslampa. Foto: Bboxx

Qotto BF är det lokala dotterbolaget till det franska holdingbolaget Qotto SAS som registrerades i Burkina Faso 2018. Företaget har dokumenterad erfarenhet av att distribuera viktiga tjänster i områden utanför elnätet och har sålt över 14 300 solcellssystem för hushåll. Qotto BF kommer att få finansiering från BGFA för att expandera verksamheten över hela landet med målet att installera upp till cirka 21 200 fristående solcellssystem utanför elnätet.

”Vi är glada över att inleda vårt partnerskap med BGFA. Med den här finansieringen kommer vi att expandera och skala upp vår verksamhet i svårtillgängliga områden. Det kommer också att hjälpa Qotto att utveckla en ny viktig tjänst inom kylning. Qotto kommer att använda BGFA:s tekniska stöd för att stärka sin organisation och därmed säkerställa en hållbar framtid genom att leverera viktiga tjänster i Burkina Faso, säger Jean-Baptiste Lenoir, medgrundare och styrelseordförande i Qotto.

”Samarbetet med Qotto i Burkina Faso och Sun King kommer att gynna över 110 000 respektive 1,19 miljoner människor på landsbygden och i stadsnära områden i Burkina Faso respektive Zambia. Detta är ett bra exempel på hur BGFA kan mobilisera finansiering för företag så att de kan expandera sin verksamhet till områden som de annars inte skulle nå ut till  och ge tillgång till energilösningar utanför elnätet”, säger Aliona Fomenco, Investment Manager på Nefco.

Beyond the Grid Fund for Africa har hittills ingått avtal med 19 företag: 15 från den första finansieringsrundan i Burkina Faso, Liberia och Zambia (BGFA1) och 4 från Uganda (BGFA3). Sammantaget har dessa projekt en potential att förse upp till 7,8 miljoner människor med elektricitet. För närvarande genomgår de utvalda projekten från finansieringsrundorna i Demokratiska republiken Kongo (BGFA4) och den andra rundan i Uganda (BGFA5) utvärdering och due diligence.

Technicians of Qotto during a workshop. Photo: Qotto
Tekniker som arbetar på Qotto. Foto: Qotto

För ytterligare information, kontakta:

FINCA Plus LLC: Tina Möller, Programme Manager på Nefco
tina.moller@nefco.int, +358 10 6180 651

Sun King and Qotto BF: Aliona Fomenco, Investment Manager på Nefco
aliona.fomenco@nefco.int, +358 10 6180 647

Bboxx: Dennis Hamro-Drotz, Senior Programme Manager på Nefco
dennis.hamro-drotz@nefco.int, +358 10 6180 641

Om BGFA

Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) är en fond med flera bidragsgivare som inrättats och förvaltas av Nefco – den nordiska gröna banken. Nefco är ett internationellt finansinstitut med säte i Helsingfors, Finland, som fokuserar på miljö- och klimatinvesteringar och fondförvaltning. BGFA-programmet genomförs och implementeras av Nefco tillsammans med två projektimplementeringspartners. NIRAS är ett konsultföretag inom utveckling och teknik med huvudkontor i Danmark och lokala kontor i över 25 länder i Europa, Afrika, Sydasien och Latinamerika. Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP), är ett internationellt multilateralt partnerskap med säte i Wien, Österrike, som verkar för att snabba på marknadsbaserad spridning av lösningar inom förnybar energi och energieffektivitet i utvecklingsländerna.

Det nuvarande BGFA-programmet på cirka 126 miljoner euro inrättades 2019 på svenskt initiativ via Sida. Nefco har sedan dess utvecklat programmet till ett program med flera bidragsgivare och är finansierat av: Danmark, Norge, Tyskland och Sverige. Power Africa, ett initiativ som administreras av USAID, ger tekniskt bistånd in natura.


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.