Beyond the Grid Fund for Africa tecknar sitt första avtal i Demokratiska republiken Kongo

Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) har undertecknat sitt första avtal med ett energitjänsteföretag i Demokratiska republiken Kongo för att påskynda tillgången till ren energi i avlägsna områden i landet.

Ett avtal har undertecknats med Alternative Energy Technologies Group (Altech), ett lokalt företag som etablerades 2013 i Kongo, för att stödja utbyggnaden och uppskalningen av rena fristående solcellslösningar utanför elnätet, uthyrning av e-motorcyklar och laddningsstationer. Den resultatbaserade finansieringen från BGFA till företaget strävar efter att mobilisera cirka 20 miljoner euro i annan finansiering. Det planerade projektet förväntas ge mer än 300 000 människor tillgång till elektricitet och samtidigt hjälpa företaget att nå sitt övergripande mål att distribuera över 1 miljon fristående produkter för ren energi fram till slutet av 2025.

Altech startades av två innovativa entreprenörer. Grundarna Washikala Malango och Iongwa Mashangao växte båda upp i ett flyktingläger i Tanzania i slutet av 1990-talet, efter att ha flytt från det kongolesiska inbördeskriget, där en arbetare på UNHCR upptäckte deras talang och hjälpte dem att få stipendier till universitetet i Dar es Salaam. Under den här tiden började de köpa små mängder solcellslyktor i Tanzania, som de sedan tog med sig till Demokratiska republiken Kongo för att sälja, för att försörja sig ekonomiskt. De gjorde flera liknande resor och ökade antalet solcellslyktor för varje gång. Idag är företaget verksamt i 23 av 26 provinser i Demokratiska republiken Kongo och säljer solcellssystem och belysningslösningar främst till hushåll genom sina 4 000 engagerade återförsäljare. Företaget har för närvarande 6 kontor och sysselsätter 150 heltidsanställda.

”Sedan vår blygsamma start i vår hemstad Baraka har Altech kommit långt och på tio år har vi framgångsrikt etablerat den största PAYGO-solcells- och e-mobilitetsverksamheten i Demokratiska republiken Kongo. Det finns gott om tillväxtmöjligheter i landet, men de är också förenade med utmaningar. Jag har egen erfarenhet av det, eftersom jag växte upp i ett fattigt hushåll på landsbygden där vi ofta inte hade råd med fotogen för belysning, och senare i ett flyktingläger som var beroende av fristående energilösningar. Dessa erfarenheter utgör grunden för vårt uppdrag att förbättra vardagslivet i Demokratiska republiken Kongo. Tack vare stödet från BGFA kan vi utöka vår geografiska räckvidd ytterligare i Demokratiska republiken Kongo, se till att våra lösningar är tillgängliga för fler avlägsna samhällen som inte är kopplade till det nationella elnätet, samt skala upp vår verksamhet inom e-mobilitet”, säger Iongwa Mashangao, medgrundare och vd på Altech.

Photo: A female customer using an e-motorcycle taxi in the Democratic Republic of the Congo – Altech
Foto: En kund använder en e-motorcykeltaxi i Demokratiska republiken – Altech

Med BGFA-finansieringen kommer Altech att ytterligare öka sin närvaro i landet, även i avlägsna områden och de återstående provinserna i Demokratiska republiken Kongo, öka antalet uthyrda e-motorcyklar och utöka nätverket av laddningsstationer för e-motorcyklar. E-motorcyklarna används till stor del som taxibilar i Demokratiska republiken Kongo och kan hyras av förarna till en kostnad av åtta euro per dag. Företagets mål är att etablera upp till 60 000 nya energitjänstabonnemang och 1 000 uthyrningsbara e-motorcyklar fram till mitten av 2027. Uppskalningen av e-motorcyklar kommer att bidra till att skapa 1 000 nya arbetstillfällen i landet. Förutom att tillhandahålla prisvärda solcellsprodukter genom sin PAYGO-modell och uthyrning av e-motorcyklar planerar Altech att utforma och inrätta en återvinningsinfrastruktur för fristående solcellsprodukter i Demokratiska republiken Kongo.

”Vi är verkligen glada över att tillkännage vår första investering i Demokratiska republiken Kongo, där cirka 90 procent av befolkningen saknar tillgång till energi, och att inleda vårt samarbete med Altech för att stödja deras tillväxt i avlägsna områden. Detta entreprenöriella och innovativa företag kommer att ha en stor inverkan på uppskalningen av prisvärda fristående energilösningar och påbörjandet av utvecklingen av en återvinningsinfrastruktur i landet”, kommenterar Dennis Hamro-Drotz, Senior Programme Manager på Nefco.

Beyond the Grid Fund for Africa har hittills ingått avtal med 22 företag i Burkina Faso, Demokratiska republiken Kongo, Liberia, Uganda och Zambia. Sammantaget har dessa en potential att nå över 8,4 miljoner människor. BGFA:s finansieringsfönster i Demokratiska republiken Kongo finansieras av Sverige och Norge. Ytterligare projekt i både Demokratiska Republiken Kongo, Uganda och Zambia förväntas offentliggöras under hösten 2023.


För ytterligare information, kontakta:

Dennis Hamro-Drotz, Senior Programme Manager på Nefco
dennis.hamro-drotz@nefco.int, +358 10 6180 641

IIongwa Mashangao, medgrundare/vd på Altech
Iongwa@altech-rdc.com, +243 818 512 413

Om Altech

Altech Group är ett teknikbaserat företag inom ren energi, hållbara transporter och inkluderande e-handel. Altechs uppdrag är att påskynda utvecklingen mot gröna, inkluderande och välmående ekonomier i Afrika, med början i Demokratiska republiken Kongo. Detta uppnås genom att tillhandahålla prisvärda, tillförlitliga och rena energilösningar såsom solenergipaket, solcellssystem, generatorer, vattenpumpar och energieffektiva spisar för hushåll, företag, organisationer och offentliga institutioner samt genom att erbjuda hållbara mobilitetslösningar, såsom elektriska motorcyklar för privatpersoner, företagare, institutioner och företag Investeringen kommer att möjliggöra kostnadsbesparingar för hushåll och små och medelstora företag genom att koppla samman dem direkt med återförsäljare, tillverkare av originalutrustning och tillverkare av originaldesign.

Sedan Altech grundades 2013 har företaget distribuerat över 450 000 produkter för ren energi, 25 000 effektiva spisar och 50 hållbara transportprodukter, vilket har gynnat mer än 3 miljoner människor i Demokratiska republiken Kongo. Målet är att ha 50 000 aktiva e-motorcyklar på vägarna i slutet av 2028. Altech uppskattar att man hittills har sparat kunderna över 60 miljoner dollar i energikostnader, minskat koldioxidutsläppen med 470 000 ton, bevarat skogar och skapat över 4 000 gröna jobb.

Om BGFA

Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) är en fond med flera bidragsgivare som inrättats och förvaltas av Nefco – den nordiska gröna banken. Nefco är ett internationellt finansinstitut med säte i Helsingfors, Finland, som fokuserar på miljö- och klimatinvesteringar och fondförvaltning. BGFA-programmet genomförs och implementeras av Nefco tillsammans med två projektimplementeringspartners. NIRAS är ett konsultföretag inom utveckling och teknik med huvudkontor i Danmark och lokala kontor i över 25 länder i Europa, Afrika, Sydasien och Latinamerika. Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP), är ett internationellt multilateralt partnerskap med säte i Wien, Österrike, som verkar för att snabba på marknadsbaserad spridning av lösningar inom förnybar energi och energieffektivitet i utvecklingsländerna.

Det nuvarande BGFA-programmet på cirka 126 miljoner euro inrättades 2019 på svenskt initiativ via Sida. Nefco har sedan dess utvecklat programmet till ett program med flera bidragsgivare och är finansierat av Danmark genom Udenrigsministeriet, Tyskland genom dess utvecklingsbank KfW, Norge genom Norad – Direktoratet for utviklingssamarbeid och Sverige genom Sida. Power Africa, ett initiativ som administreras av USAID, ger tekniskt bistånd in natura.

Foto: En familj i Demokratiska republiken Kongo får belysning via en fristående solenergidriven lampa – Altech


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.