Beyond the Grid Fund for Africa lanserar en finansieringsrunda i Demokratiska republiken Kongo för att påskynda tillgången till ren energi

Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) öppnar i dag en finansieringsrunda (BGFA4) i Demokratiska republiken Kongo med syfte att påskynda tillgången av energitjänster utanför elnätet i landet. Detta görs genom att erbjuda finansiering till leverantörer av energitjänster som är verksamma i landet. Nefco, Sverige och den lokala energimyndigheten ANSER undertecknar en avsiktsförklaring för att stödja genomförandet av programmet.

Demokratiska republiken Kongo är det näst största landet i Afrika med mycket begränsad tillgång till energi och energilösningar som inte är kopplade till elnätet. Denna första finansieringsrunda i Demokratiska republiken Kongo syftar därför till att påskynda marknadsinträdet och uppskalningen av kommersiellt hållbara företag i landet, med fokus på att nå ut till samhällen på landsbygden, i tätorter och i vissa städer, som idag saknar tillgång till elektricitet.

Intresserade leverantörer av energitjänster kan ansöka om att tävla om resultatbaserad finansiering för att expandera och skala upp sina fristående solenergisystem för hushåll, mininät och produktiv användning av energilösningar i landet. Mer information och länk till det webbaserade ansökningssystemet finns på beyondthegrid.africa.

”Vi är mycket glada över att kunna öppna vår första finansieringsrunda i Demokratiska republiken Kongo för att påskynda uppskalningen av kommersiellt hållbara energilösningar i landet och stödja marknadsutvecklingen genom spridningen av BGFA-programmet. Vi hoppas framför allt kunna påskynda tillgången till billig och ren energi utanför elnätet för kunder i små stadskärnor, i tätorter och på landsbygden”, kommenterar Ash Sharma, chef för Beyond the Grid Fund for Africa på Nefco.

Denna fjärde finansieringsrunda för BGFA-programmet förväntas ge incitament till leverantörer av energitjänster som inte är kopplade till elnätet för att inrätta upp till 110 000 energianslutningar och cirka 50 avancerade anslutningar för produktiv användning. Detta kommer att gynna mer än 500 000 människor i Demokratiska republiken Kongo. Den totala finansieringen inom ramen för denna fjärde finansieringsrunda uppgår till 15 miljoner euro. Den riktgivande storleken på enskilda kontrakt per företag förväntas vara på 1–5 miljoner euro. Enligt förväntningarna kommer projekten att börja genomföras 2023 och fortsätta till slutet av 2027. Finansieringen för denna ansökningsrunda kommer från Sverige.

”BGFA-programmet är en viktig del av det svenska engagemanget för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i Demokratiska republiken Kongo. Förnybara energilösningar skapar arbetstillfällen både direkt i energibolagen och indirekt genom tillgång till elektricitet. Genom BGFA har Sverige åtagit sig att öka tillgången till elektricitet för de mest utsatta befolkningsgrupperna och katalysera ytterligare investeringar i energisektorn”, berättar Henric Råsbrant, Sveriges ambassadör i Demokratiska republiken Kongo.

Idag undertecknar Nefco och Sverige en avsiktsförklaring med L’Agence Nationale de l’Électrification et des Services Énergétiques en milieux rural et périurbain (ANSER), den nationella myndighet som ansvarar för planering, övervakning och finansiering av elektrifiering utanför elnätet i Demokratiska republiken Kongo, för att stödja genomförandet av programmet Beyond the Grid Fund for Africa i landet. Underteckningsceremonin strömmas och kan följas live på ambassadens Facebook-sida idag 21 juni med start kl. 10:00 lokal tid (CET) (11:00 svensk tid).

”BGFA-programmet kommer att ge välbehövliga investeringar för att påskynda tillgången till elektricitet utanför elnätet i Demokratiska republiken Kongo och ge energitjänsteföretag stöd i att komma in på marknaden och utöka sin verksamhet. Starten på vårt intensifierade samarbete och BGFA:s finansieringsrunda, som inleds i dag, kommer vid rätt tidpunkt, eftersom vi just har offentliggjort vår strategi för elektrifiering av landsbygden och lanserat ett stödprogram för elektrifiering av landsbygden och ren matlagning, Mwinda-fonden. Vi är glada över att kunna stödja genomförandet av programmet och samarbeta med Nefco och Sverige”, kommenterar Idesbald Chinamula V, Director General på ANSER.

En ansökningsprocess i två steg

BGFA4-ansökningsförfarandet är uppdelat i två faser: en förkvalificeringsfas och en slutlig ansökningsfas. Syftet med förkvalificeringsfasen är att kontrollera att de sökande uppfyller de viktigaste kriterierna för stödberättigande och minimikraven för teknisk och finansiell kapacitet.

Förkvalificeringsfasen är öppen för ansökningar via ett webbaserat ansökningssystem. Ansökningsformulären (i systemet) öppnas den 21 juni 2022 kl. 16.00 Helsingforstid (UTC +3). Ansökningssystemet stängs den 29 augusti 2022 för ansökningar till förkvalificeringsfasen. Förkvalificeringsfasen, som innefattar en granskning av ansökningarna, förväntas vara avslutad i början av oktober 2022.

De sökande uppmanas att skicka eventuella frågor om finansieringsrundan och ansökningsprocessen via det webbaserade ansökningssystemet senast den 25 juli 2022. Svaren kommer att publiceras i generisk form och göras tillgängliga för alla registrerade sökande i ansökningssystemet den 9 augusti 2022. Ställ frågor som rör BGFA4-ansökningsrundan endast via supportsektionen i det webbaserade ansökningssystemet, i enlighet med riktlinjerna för förkvalificering.

För ytterligare information om ansökningsrundan:

Besök beyondthegrid.africa och registrera dig för det webbaserade ansökningssystemet för att ansöka om finansiering.

Ladda ner riktlinjerna för förkvalificering för mer information om ansökningsprocessen och kriterierna för stödberättigande.

Ladda ned frågor och svar om ansökningsrundan (på engelska – publicerad 9 augusti 2022)

För ytterligare information, kontakta:

Dennis Hamro-Drotz, Senior Programme Manager på Nefco
dennis.hamro-drotz@nefco.int, +358 10 6180 641

Aleksandra Reskalenko, Programme Officer på Nefco
aleksandra.reskalenko@nefco.int, +358 10 6180 490

Om BGFA

Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) är en fond med flera givare som inrättats och förvaltas av Nefco – den nordiska gröna banken. Nefco är ett internationellt finansinstitut med säte i Helsingfors, Finland, som fokuserar på miljö- och klimatinvesteringar och fondförvaltning. BGFA-programmet genomförs och implementeras av Nefco tillsammans med två projektimplementeringspartners. NIRAS är ett konsultföretag inom utveckling och teknik med huvudkontor i Danmark och lokala kontor i över 25 länder i Europa, Afrika, Sydasien och Latinamerika. Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP), är ett internationellt multilateralt partnerskap med säte i Wien, Österrike, som verkar för att snabba på marknadsbaserad spridning av lösningar inom förnybar energi och energieffektivitet i utvecklingsländerna.

Det nuvarande BGFA-programmet på 107,6 miljoner euro inrättades 2019 på svenskt initiativ via Sida. Nefco har sedan dess utvecklat programmet till ett program med flera bidragsgivare. Sverige bidrar med 835 miljoner kronor (80 miljoner euro), från de svenska ambassaderna i alla BGFA-projektländerna. Danmark, genom Udenrigsministeriet, bidrar med 117,5 miljoner danska kronor (15,8 miljoner euro) för att stödja programmet i Uganda. Power Africa, ett initiativ som administreras av USAID, ger tekniskt bistånd in natura till ett värde av 4,5 miljoner US-dollar (cirka 4 miljoner euro) under tre år för att hjälpa till att genomföra programmet och utveckla en rad kommersiellt hållbara projekt inom ramen för BGFA. Tyskland, genom sin utvecklingsbank KfW, stöder BGFA:s landsprogram i Zambia genom ett bidrag på 7,5 miljoner euro.

Bild: Barn som ser på TV via ett fristående solenergisystem för hushåll – Jason Mulikita


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.