Beyond the Grid Fund for Africa lanserar en ansökningsomgång i Moçambique för att påskynda tillgången till ren energi

Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) öppnar idag på nytt upp inbjudan att lämna in ansökningar i Moçambique för att stimulera rena energibaserade fristående elnätlösningar i landet. Finansieringen kan användas för utbyggnad och drift av energitjänster genom fristående elnät.

Den på nytt öppnade ansökningsomgången i Moçambique (BGFA2) syftar till att ge privata företag som tillhandahåller energitjänster utanför elnätet incitament att skala upp sina innovativa och hållbara verksamheter och påskynda tillgången till prisvärd och ren energi utanför elnätet för kunder i stadsnära områden och på landsbygden i Moçambique på specifika platser som godkänts av Moçambiques regering. Den preliminära budgeten för enskilda kontrakt per mininätskluster (koncessionsområde) förväntas uppgå till mellan 2,0 och 2,5 miljoner euro.

”Sverige stöder Moçambique i att uppnå allmän tillgång till moderna energitjänster, inklusive utveckling av marknaden för förnybar energi utanför elnätet, genom att tillämpa principen om att inte lämna någon utanför. Ökade investeringar i lösningar utanför elnätet är viktiga för att nå mindre gynnade samhällen och därmed stimulera och möjliggöra privata investeringar genom förnybara energikällor”, säger Mette Sunnergren, Sveriges ambassadör i Moçambique.

Landsprogrammet för Moçambique, som finansieras av Sverige, har utvecklats i samarbete med Moçambiques regering genom FUNAE (Fundo de Energia)) och energitillsynsmyndigheten (ARENE)

”FUNAE ser positivt på att BGFA stöder utvecklingen av mininät i Moçambique. Jag tror att det här steget kommer att göra det möjligt för oss att ytterligare mäta de privata aktörernas intresse av att delta i off-grid-sektorn. Dessutom är detta steg en fortsättning på det som redan gjorts och vi hoppas att de nuvarande intressenterna fortsätter att stödja den privata sektorn inom mininätsegmentet, uppmuntrar dem att vara delaktiga samt  bygga partnerskap.”säger Manuela Rebelo, VD för FUNAE.

”Vi tog med tillfredsställelse emot BGFA:s intresse för att främja och finansiera det privata deltagandet i elektrifieringen av landsbygden i vårt land. Det nya rättsliga regelverket för elektrifiering utanför nätet syftar till att främja och underlätta privata investeringar, och erkänner de utmaningar som dessa innebär. Regeringen och dess samarbetspartner  arbetar för att möta utmaningarna med elektrifiering av landsbygden. ARENE har nu de första nödvändiga instrumenten för att övervaka den privata sektorns verksamhet och vi är öppna för att stödja dem under denna process”, säger Paulo Da Graça, VD och styrelseordförande, ARENE.

Företag som är verksamma inom off-grid-sektorn och som har erfarenhet av att bygga ut och driva mininät för att tillhandahålla energitjänster på specifika platser kan ansöka om finansiering. Fristående solcellslösningar för hushåll kan endast erbjudas som ett komplement till mininätsbaserade lösningar för kunder som inte kommer att anslutas till mininätet/ mininäten på de angivna platserna. Projekt som enbart föreslår fristående lösningar kan inte ansöka om BGFA2-finansiering.

”Vi är glada att äntligen kunna öppna vår finansieringsomgång i Moçambique, som ursprungligen startade 2021, men som pausades i väntan på publicering av regelervekrt om energi utanför elnätet och tillhörande regleringar. Vi hoppas att BGFA2 kommer att fungera som ett testområde för det nya regelverket, som precis har publicerats av Moçambiques regering, kommenterar Kari Hämekoski, Senior Programme Manager på Nefco.

Ansök om finansiering

Finansieringsrundan för BGFA2 är öppen för ansökningar via ett webbaserat ansökningssystem. Ansökningsformuläret kommer att finnas tillgängligt via systemet från kl. 16:00 Helsingforstid (EET) den 22 juni 2023. Sista ansökningsdatum är den 31 augusti 2023 kl. 12.00 Helsingforstid (EET).

Eventuella frågor om finansieringsrundan och ansökningsförfarandet måste skickas via det elektroniska ansökningssystemet senast den 31 juli 2023. Svaren kommer att publiceras i generisk form och göras tillgängliga för alla registrerade sökande i ansökningssystemet den 11 augusti 2023. Vi ber er vänligen att endast ställa frågor om BGFA2-finansieringsrundan via supporten i ansökningssystemet.

Evalueringen av de inkomna ansökningarna är planerad att äga rum under september-oktober 2023 och due diligence kommer att påbörjas för de företag som kvalificerar sig under senhösten 2023

För ytterligare information om finansieringsrundan:

Besök sidan för BGFA2-finansieringsrundan och registrera dig i det webbaserade ansökningssystemet påt beyondthegrid.africa/register.

Ladda ner ansökningsanvisningarna på engelska för mer information om ansökningsprocessen och stödberättigande.

Photo: Family sitting in front of their home, which is lit up at night by an off-grid connection through a Solar Home System solution – Jason Mulikita for BGFA.
En familj sitter framför sitt hem, som är upplyst på natten med en anslutning utanför elnätet via en solcellslösning – Jason Mulikita för BGFA.

För ytterligare information, kontakta:

Kari Hämekoski, Senior Programme Manager på Nefco
kari.hamekoski@nefco.int, +35810 618 0660

Aleksandra Reskalenko, Programme Officer
aleksandra.reskalenko@nefco.int, +358106180490

Om BGFA

Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) är en fond med flera bidragsgivare som inrättats och förvaltas av Nefco – den nordiska gröna banken. Nefco är ett internationellt finansinstitut med säte i Helsingfors, Finland, som fokuserar på miljö- och klimatinvesteringar och fondförvaltning. BGFA-programmet genomförs och implementeras av Nefco tillsammans med två projektimplementeringspartners. NIRAS är ett konsultföretag inom utveckling och teknik med huvudkontor i Danmark och lokala kontor i över 25 länder i Europa, Afrika, Sydasien och Latinamerika. Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP), är ett internationellt multilateralt partnerskap med säte i Wien, Österrike, som verkar för att snabba på marknadsbaserad spridning av lösningar inom förnybar energi och energieffektivitet i utvecklingsländerna.

Det nuvarande BGFA-programmet på cirka 126 miljoner euro inrättades 2019 på svenskt initiativ via Sida. Nefco har sedan dess utvecklat programmet till ett program med flera bidragsgivare och är finansierat av: Danmark, Norge, Tyskland och Sverige. Power Africa, ett initiativ som administreras av USAID, ger tekniskt bistånd in natura.


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.