Beyond the Grid Fund for Africa indgår nye aftaler om projekter i Uganda og Zambia

Beyond the Grid Fund for Africa har indgået yderligere to aftaler med virksomheder, som leverer off-grid energiløsninger i Afrika. Formålet er at fremme anvendelse og opskalering af soldrevne vandpumper i Uganda og solcelleanlæg til private hjem i Zambia. Projekterne sikrer bedre adgang til energi i landdistrikter og bynære områder, øger den produktive anvendelse af grøn energi og nedbringer prisen på off-grid energiløsninger i de to lande.

Aftalerne er indgået med virksomhederne Tulima Solar og d.light Zambia. Det samlede aftalebeløb er 3,9 mio. euro. Projekterne satser på at etablere 105,200 nye energiopkoblinger, som vil komme omkring 547.000 mennesker i Uganda og Zambia til gode.

Tulima Solar er en specialiseret leverandør og distributør af soldrevne vandpumper, som primært anvendes til kunstvanding hos landmænd og mindre landbrug. Virksomheden er en del af Simusolar-gruppen, som siden 2014 også har haft et datterselskab i Tanzania. Tulima Solar leverer vandpumpesystemer, som er skræddersyet til den enkelte landmand. Systemerne kan bruges på landbrugsarealer fra 0,5 til otte hektarer og kan håndtere alle slags vandkilder. Virksomheden har opereret i Uganda siden 2020 og ekspanderer nu i landdistrikterne. Finansieringen fra BGFA skal hjælpe virksomheden med at øge salget af soldrevne vandpumper gennem pay-as-you-go aftaler med kunderne. Tulima Solar udvider nu sit distributionsnetværk med nye salgssteder og ansættelse af nyt salgspersonale. Målet er at etablere op mod 2,760 nye energiopkoblinger. Samlet set forventes omkring 14.300 mennesker i landdistrikterne at få glæde af virksomhedens ekspansion.

– Gennem BGFA giver Nefco os muligheden for at forsyne endnu flere landmænd og husdyrholdere med udstyr, som giver en højere produktivitet og bedre indtjening. Samtidig bliver de mere modstandsdygtige overfor klimaforandringerne, siger Michael Kuntz, co-CEO hos Tulima Solar.

– Vi er begejstrede for at kunne indgå et samarbejde med Tulima Solar og støtte deres vækstrejse i Uganda, som giver lokale landmænd med lave indkomster i landdistrikterne mulighed for at blive mere effektive og bæredygtige i deres arbejde. Projektet fremmer også ligestilling mellem kønnene. Landbrugssektoren beskæftiger omkring 70% af Ugandas arbejdsstyrke, og det store flertal er kvinder, siger Tina Möller, Programme Manager hos Nefco.

d.light Zambia distribuerer solcelleanlæg til private hjem i Zambia. Virksomheden blev stiftet i 2017 som et datterselskab af d.light-gruppen og har indtil videre primært samarbejdet med lokale distributører. Virksomheden leverer solenergiløsninger, som betales efter pay-as-you-go princippet, og er involveret i alt fra design, produktion, montering og logistik. d.light-gruppen har solgt mere end 25 millioner produkter i hele verden, inklusive solcellelanterner, private solcelleanlæg, Tv’er, radioer og smartphones. d.light har datterselskaber i fire lande i Afrika: Kenya, Nigeria, Tanzania og Uganda. Virksomheden vil bruge finansieringen fra BGFA til at ekspandere i Zambia og udvide sit distributørnetværk. Målet er at levere over 102.000 avancerede og bæredygtige solcelleanlæg til private husstande i Zambias landdistrikter og bynære områder – til overkommelige priser.

– Det er med stor glæde, at vi annoncerer vores samarbejde med BGFA-programmet. Det styrker vores indsats for at sikre adgang til stabil energiforsyning i nogle af Zambias mere undertjente lokalsamfund. Med finansieringen kan vi sætte yderligere skub i vores arbejde med at forsyne landdistrikterne med bæredygtige energiløsninger, som vil forbedre livskvaliteten for millioner af mennesker. Hos d.light er vi fortfarende dybt engagerede i at gøre tilværelsen lysere med innovative og bæredygtige energiløsninger til overkommelige priser. Partnerskabet med BGFA er endnu et udtryk for vores urokkelige engagement i den retning, siger Nick Imudia, CEO hos d.light.

– Vi er rigtig glade for at kunne fortsætte vores samarbejde med d.light gennem BGFA og bakke op om virksomhedens indsats for at give flere adgang til off-grid energiløsninger i Zambia, primært private husstande. Det er en indsats, som vil komme over 530.000 mennesker i landets landdistrikter og bynære områder til gode, siger Aliona Fomenco, Investment Manager hos Nefco.

Projekterne skaber nye jobs i den decentrale energisektor, åbner op for udvikling af en grønnere og mere produktiv økonomi, understøtter klimatilpasning i Ugandas landbrugssektor, giver mulighed for bedre uddannelse i Zambia og accelererer overgangen til en større andel vedvarende energikilder.

Beyond the Grid Fund for Africa har indtil videre indgået 15 projektaftaler: tre i Uganda (BGFA3) og tolv i forbindelse med programmets første finansieringsrunde i Burkina Faso, Liberia og Zambia (BGFA1) og og forhandlinger er allerede i gang om yderligere projekter. En ny finansieringsrunde, (BGFA5) er i gang i Uganda, hvor aktører i den private sektor inviteres til at ansøge om resultatbaseret finansiering inden d. 4. maj 2023. For yderligere information, besøg BGFAs hjemmeside.

For yderligere information, kontakt:

Tina Möller, Programme Manager hos Nefco
tina.moller@nefco.int, +358 10 6180 651

Aliona Fomenco, Investment Manager hos Nefco
aliona.fomenco@nefco.int, +358 10 6180 647

Om Tulima Solar

Tulima Solar er en førende leverandør af landbrugsudstyr, som styrker produktiviteten og øger det økonomiske afkast af landbrug i Østafrikas landdistrikter. Yderligere tilbyder virksomheden finansieringsløsninger, som gør det muligt for mindre landbrug at foretage investeringer, som øger deres produktivitet. Tulima Solars unikke finansieringsmodel nedbryder mange af de barrierer, som traditionelt har forhindret mindre landbrug i at anskaffe sig det udstyr, de har behov for. Læs mere på www.tulimasolar.com

Om d.light Zambia

d.light er verdensførende, når det kommer til at give flere lavindkomstfamilier adgang til banebrydende energiprodukter til overkommelige priser. d.light sikrer stabil energiforsyning med sine solenergiløsninger og tilbyder finansiering, som betales ved hjælp af en digital pay-as-you-go teknologi. Virksomheden har solgt over 25 millioner produkter, inklusive solcellelanterner, solcelleanlæg til private hjem, Tv’er, radioer og smartphones. Virksomheden har en målsætning om at forvandle en milliard menneskers liv med sine bæredygtige produkter. Læs mere på www.dlight.com

Om BGFA

Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) er et internationalt multi-donor program, etableret og administreret af Nefco – the Nordic Green Bank. Nefco er en international finansinstitution i Helsinki i Finland, som fokuserer på investeringer i miljø og klima og fondsadministration. BGFA implementeres i samarbejde med to partnere: NIRAS er en udviklings- og ingeniørrådgivningsvirksomhed med hovedsæde i Danmark og afdelinger i flere end 25 lande i Europa, Afrika, Sydasien og Latinamerika. Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP) er et multilateralt internationalt partnerskab baseret i Wien i Østrig, som arbejder for at øge markedsbaseret anvendelse af vedvarende energi og energieffektive løsninger i udviklingslande.

Det igangværende BGFA-program blev etableret i 2019 og har i dag en størrelse på omkring 126 mio. euro. Sverige tog initiativet til programmet gennem SIDA, den svenske styrelse for internationalt udviklingssamarbejde. Nefco udviklede herefter programmet til et internationalt multi-donor program. Sverige bidrager med 830 mio. svenske kroner via de svenske ambassader i alle BGFAs modtagerlande. Danmark bidrager med 117,5 mio. kroner gennem Udenrigsministeriet til programmets aktiviteter i Uganda. Tyskland bidrager med 7,5 mio. euro til BGFA-programmet i Zambia gennem den tyske udviklingsbank KfW. Norges bidrag er på 200 mio. norske kroner gennem Norad – Direktoratet for utviklingssamarbeid. Power Africa, et initiativ administreret af USAID, bidrager med teknisk bistand til en værdi af 4,5 mio. USD.

BGFA - Tulima Solar - A farmer in Uganda irrigating its land with a solar powered water pump solution

Billede: En landmand i Uganda vander sin mark ved hjælp af soldrevne vandpumper – Tulima Solar.


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.