Beyond the Grid Fund for Africa har undertecknat ytterligare projekt med företag som främjar tillgången till ren energi i Burkina Faso, Liberia och Zambia

Programmet Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) har undertecknat ytterligare fyra avtal med företag som främjar tillgången till ren energi i Burkina Faso, Liberia och Zambia för att stödja expansionen och uppskalningen av fristående elnät och försäljningen av solcellssystem för hushåll av hög kvalitet. Med dessa nya projekt har BGFA-programmet nu undertecknat tio projekt som bidrar till etableringen av över 580 000 nya energianslutningar som inte är kopplade till de nationella energinäten för att ge människor som bor på landsbygden och i stadsnära områden i Burkina Faso, Liberia och Zambia tillgång till energi.

De fyra nyaste projekten har undertecknats med ARESS Burkina Faso, Energicity Corporation i Liberia, Power Corner Zambia Ltd och ENGIE Energy Access Zambia. Båda företagen i Zambia ingår i ENGIE Afrique SA-koncernen, men utgör separata dotterbolag. Det totala värdet av dessa avtal är ca. 8 miljoner euro och totala projektbudgeten för alla projekt ca. 16 miljoner euro.

ARESS Burkina Faso erbjuder solcellssystem för hushåll i avlägsna områden i Burkina Faso. Koncernen ARESS har varit närvarande i Burkina Faso sedan 2018, och har tre andra dotterbolag i Benin, Senegal och Togo. Koncernen har totalt nio års erfarenhet av marknaden i Västafrika, där det har levererat över 50 000 abonnemang för energitjänster och har tillgångar för mer än 4 MWp. För närvarande har koncernen 33 fristående elnät under konstruktion. Med finansieringen från BGFA kommer ARESS Burkina Faso att skala upp sin affärsverksamhet i Burkina Faso under en fyraårsperiod med en affärsmodell som bygger på konceptet för betalning enligt faktisk användning (pay-as-you-go). Företaget planerar att införa mer än 20 000 nya abonnemang för energitjänster som tillgodoser energibehoven i hushåll, till exempel belysning, laddning av mobiltelefoner, TV, kylskåp, samt även genom kundanpassade paket för företag och institutioner. Projektet kommer att tillgodose upp till 19 000 nya hushåll och ca. 2 000 företag med ren energi och belysning.

”Vi är mycket glada över att vara ett av de bolag som får bidrag genom BGFA-programmet, som har som mål att introducera rena, hållbara och konkurrenskraftiga energilösningar för människor som bor i avlägsna områden i Burkina Faso. Med finansieringen från BGFA-programmet kan vi skala upp våra aktiviteter i landet och nå upp till 21 000 företag och hushåll med våra solcellssystem”, säger Léonide Michael Sinsin, VD för ARESS Burkina Faso.

“Vi är väldigt glad över att ha ingått avtal med vårt andra projekt i Burkina Faso och få inleda vårt samarbete med ARESS Burkina Faso. Syftet med projektet är att öka tillgången till solcellssystem för hushåll utanför elnätet till överkomliga priser. Projektet kommer att gynna upp till 116,000 människor på landsbygden och i avlägsna områden i landet”, säger Aliona Fomenco, Investment Manager på Nefco.

Energicity är ett amerikanskt företag som grundades 2015 och som bygger och driver solcellsdrivna fristående elnät för samhällen med fler än 100 hushåll och som riktar sig till kunder med en förbrukning på upp till 1 000 Wh/dag. Företaget har för närvarande 30 driftsanläggningar i Sierra Leone och utvecklar 27 fristående elnät i Benin. Med finansiering från BGFA kommer Energicity att etablera ett lokalt dotterbolag i Liberia för utveckling och drift av fristående elnät för att betjäna låginkomstkunder i avlägsna områden i landet. Planen är att utveckla 30 solcellsbaserade fristående elnät under en fyraårsperiod och använda lokala material och hantverkare för konstruktionen av elnäten. Om alla Energicitys fristående elnät i Liberia genomförs kommer det att leda till införandet av över 4 100 anslutningar med energitjänster för bostäder, företag och institutioner.

”Energicity är stolt över att få ingå samarbete med BGFA. Med finansieringen kan vi utvidga vår verksamhet till ett tredje land i Västafrika. Vi ser fram emot att få tillgodose flera tusen liberianer som bor i samhällen som inte är kopplade till det nationella elnätet med hållbar energi via våra fristående elnät till ett överkomligt pris”, säger Nicole Poindexter, VD och grundare av Energicity.

”Vi är entusiastiska över att få inleda samarbetet med Energicity för att stödja företagets etablering i Liberia och utvecklingen av flera solbaserade fristående elnät som ger människor som bor i avlägsna landsbygdsområden tillgång till rena energilösningar”, säger Dennis Hamro-Drotz, Senior Programme Manager på Nefco.

Power Corner Zambia grundades 2018 och har genomfört ett pilotprojekt som har varit i drift sedan maj 2019 och som betjänar 195 anslutningar i byn Chitandika i Zambias östra provins. Med finansieringen från BGFA kommer företaget att skala upp sin verksamhet i landet och planerar att utveckla 11 solcellsdrivna fristående elnät med en kapacitet på 100 kW per nätverk fram till slutet av 2026. De fristående elnäten kommer att använda en molnbaserad smart applikation för att möjliggöra betalningar i realtid med hjälp av mobilpengar, tillhandahållande av tjänster för kunderna och övervakning av förbrukningen. De implementerade fristående elnäten kommer att generera över 3 200 anslutningar för hushåll, vilket kommer att leda till att över 16 000 personer får tillgång till energi.

ENGIE Energy Access Zambia började leverera solcellssystem för hushåll till Zambia år 2017, inledningsvis under namnet Fenix International. Sedan dess har bolaget tillgodosett fler än 230,000 kunder i Zambia med ren energi som gett tillgång till energi för över 1 miljon människor. Företaget tilldelades finansiering i BGFA-pilotprogrammet, Beyond the Grid Fund for Zambia, och har framgångsrikt uppnått sina försäljningsmål inom ramen för det projektet. Med den nya BGFA-finansieringen kommer ENGIE Energy Access Zambia att ytterligare skala upp sin verksamhet genom att förse över 296 000 hushåll med ren energi, vilket gynnar ytterligare 1,5 miljoner människor i Zambia.

”De två BGFA-projekt som vi undertecknat via våra dotterbolag Power Corner Zambia och ENGIE Energy Access Zambia är bevis på vårt bolags helhetsmässiga engagemang för etablering av både fristående elnät och solcellsbaserade lösningar för hushåll i Zambia. Genom vårt inkluderande koncept för åtkomst till energi kommer installationerna av de fristående elnäten att öka produktiviteten i de avlägsna områden som valts till projektet och hjälpa byborna att utvidga sina ekonomiska verksamheter. Projekten kommer också att bidra till minskad migration till städerna och stärka kvinnornas möjligheter. Projektet för solcellsbaserade system för hushåll kommer att göra enskilda solcellssystem mer överkomliga. Båda projekten kommer att gynna upp till 312 000 hushåll och bidrar med ett betydande mervärde när det gäller att erbjuda befolkningen i Zambia ren energi till ett överkomligt pris”, säger Gillian-Alexandre Huart, VD för ENGIE Energy Access.

”Vi är glada över att fortsätta vårt samarbete med ENGIE Energy Access, som genom sin ytterligare uppskalning av verksamheten och beräknade nya abonnemang på energitjänster genom båda projekten som tilldelats finansiering, dvs. Power Corner Zambia och ENGIE Energy Access Zambia, kan gynna runt 1,56 miljoner människor, vilket har en stor positiv inverkan för de avlägsna samhällena i Zambia”, kommenterar Kari Hämekoski, Senior Programme Manager på Nefco.

De fristående elnät som kommer att byggas för att skala upp tillgången till energilösningar som inte är kopplade till de nationella energinäten kommer att fungera som bycenter för ökad inkomstbringande verksamhet genom produktiv användning av elektricitet, vilket kommer att leda till socioekonomisk välfärd och öka tillförlitligheten i elförsörjningen för människor som bor i avlägsna områden. De distribuerade solcellssystemen för hushåll kommer att ge ett renare, säkrare, billigare och mer miljövänligt alternativ till de levande ljus och fotogenlampor som låginkomsttagare ofta använder. De finansierade företagen kommer också att bidra till att göra energiprodukter som inte är kopplade till elnätet mer överkomliga. På lång sikt kommer en ökad tillgång på energi att leda till en högre utbildningsnivå och skapa många nya arbetstillfällen i Burkina Faso, Liberia och Zambia.

Beyond the Grid Fund for Africa har hittills slutit avtal med tio projekt från den första finansieringsrundan som öppnades hösten 2020 i Burkina Faso, Liberia och Zambia (BGFA1), och ytterligare projekt är under förhandling. Den andra och tredje finanseringsomgången inleddes våren 2021 i Moçambique (BGFA2) respektive Uganda (BGFA3). En fjärde finansieringsrunda (BGFA4) utlystes i Demokratiska republiken Kongo den 21 juni 2022, och ansökningar kan skickas in via det webbaserade ansökningssystemet fram till den 29 augusti 2022.

För ytterligare information, kontakta:

ARESS Burkina Faso: Aliona Fomenco, Investment Manager på Nefco
Aliona.fomenco@nefco.int, +358 10 6180 647

ENGIE Energy Access Zambia: Kari Hämekoski, Senior Programme Manager på Nefco
kari.hamekoski@nefco.int, +35810 618 0660

Energicity i Liberia och Power Corner Zambia: Dennis Hamro-Drotz, Senior Programme Manager
på Nefco, dennis.hamro-drotz@nefco.int, +358 10 6180 641

Om BGFA

Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) är en fond med flera givare som inrättats och förvaltas av Nefco – den nordiska gröna banken. Nefco är ett internationellt finansinstitut med säte i Helsingfors, Finland, som fokuserar på miljö- och klimatinvesteringar och fondförvaltning. BGFA-programmet genomförs och implementeras av Nefco tillsammans med två projektimplementeringspartners. NIRAS är ett konsultföretag inom utveckling och teknik med huvudkontor i Danmark och lokala kontor i över 25 länder i Europa, Afrika, Sydasien och Latinamerika. Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP), är ett internationellt multilateralt partnerskap med säte i Wien, Österrike, som verkar för att snabba på marknadsbaserad spridning av lösningar inom förnybar energi och energieffektivitet i utvecklingsländerna.

Det nuvarande BGFA-programmet på 107,6 miljoner euro inrättades 2019 på svenskt initiativ via Sida. Nefco har sedan dess utvecklat programmet till ett program med flera bidragsgivare. Sverige bidrar med 835 miljoner kronor (80 miljoner euro), från de svenska ambassaderna i alla BGFA-projektländerna. Danmark, genom Udenrigsministeriet, bidrar med 117,5 miljoner danska kronor (15,8 miljoner euro) för att stödja programmet i Uganda. Power Africa, ett initiativ som administreras av USAID, ger tekniskt bistånd in natura till ett värde av 4,5 miljoner US-dollar (cirka 4 miljoner euro) under tre år för att hjälpa till att genomföra programmet och utveckla en rad kommersiellt hållbara projekt inom ramen för BGFA. Tyskland, genom sin utvecklingsbank KfW, stöder BGFA:s landsprogram i Zambia genom ett bidrag på 7,5 miljoner euro.

Bild: Soldrivet fristående elnät – Energicity


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.