Beyond the Grid Fund for Africa har undertecknat ett ytterligare avtal i Liberia

Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) programmet har undertecknat ett avtal med Easy Solar Ltd. som främjar tillgången till ren energi. Projektet skall stödja uppskalning och försäljning av fler solcellssystem och fristående produkter av hög kvalitet för hushåll i Liberia.  

Easy Solar är det fjärde projektet som BGFA-programmet tecknar avtal med i Liberia. Tillsammans planerar de fyra avtalade företagen att fram till slutet på 2026 installera upp till ca 94 000 nya fristående energianslutningar för att förse människor på landsbygden och i stadsnära områden med tillgång till elektricitet. 

”Vi är väldigt glada över att underteckna vårt fjärde projekt i Liberia med Easy Solar för att stödja företagets uppskalering i landet. Med detta projekt medräknat kommer BGFA att kunna förse upp till ca 470 000 människor som lever i avlägsna områden i Liberia med tillgång till elektricitet, säger Kari Hämekoski, Senior Programme Manager på Nefco. 

Easy Solar är ett företag som erbjuder solcellssystem och konsumentelektronik för hushåll i avlägsna områden i Liberia och Sierra Leone. Sedan Easy Solar etablerade sin verksamhet i Liberia år 2018 har bolaget installerat 0,63 MW i solenergikapacitet och etablerat fler än 7 000 energianslutningar, vilket erbjuder uppskattningsvis 50 000 människor tillgång till elektricitet i Liberia. Med finansiering från BGFA kommer Easy Solar att skala upp sin affärsverksamhet under en fyraårsperiod med en affärsmodell som bygger på konceptet för betalning enligt faktisk användning (pay-as-you-go) och planerar att etablera mer än 9 000 nya abonnemang för energitjänster. Bland deras produkter ingår solcellssystem som kan användas till exempel för belysning, laddning av mobiltelefoner, TV, kylskåp och fläktar, samt för lösningar för pumpning av vatten och frysanläggningar för produktiv användning av elektricitet. 

”I egenskap av distributör som driver ett av de största återförsäljningsnätverken av fristående elprodukter i Västafrika, så är vi stolta att få ingå samarbete med BGFA. Med stödet från BGFA kan vi skala upp vår verksamhet och öka vår närvaro i Liberia, för att erbjuda tusentals människor som bor i avlägsna områden tillgång till ren elektricitet och andra produkter och tjänster som förbättrar deras livskvalitet”, säger Alexandre Tourre, VD för Easy Solar och en av företagets grundare. 

Det finansierade projektet bidrar till att göra fristående och rena energiprodukter mer överkomliga i Liberia. På lång sikt stödjer projektet att skapa en högre utbildningsnivå, förbättrad jämställdhet, och nya arbetstillfällen i landet. 

Beyond the Grid Fund for Africa har hittills slutit avtal med elva projekt från den första finansieringsrundan som öppnades hösten 2020 i Burkina Faso, Liberia och Zambia, och ytterligare projekt är under förhandling. Finansieringsrundor har också genomförts i Mozambique, Uganda och Demokratiska republiken Kongo. 


För ytterligare information, kontakta: 
 

Kari Hämekoski, Senior Programme Manager på Nefco
kari.hamekoski@nefco.int, +358 10 618 0660


Om BGFA

Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) är en fond med flera bidragsgivare som inrättats och förvaltas av Nefco – den nordiska gröna banken. Nefco är ett internationellt finansinstitut med säte i Helsingfors, Finland, som fokuserar på miljö- och klimatinvesteringar och fondförvaltning. BGFA-programmet genomförs och implementeras av Nefco tillsammans med två projektimplementeringspartners. NIRAS är ett konsultföretag inom utveckling och teknik med huvudkontor i Danmark och lokala kontor i över 25 länder i Europa, Afrika, Sydasien och Latinamerika. Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP), är ett internationellt multilateralt partnerskap med säte i Wien, Österrike, som verkar för att snabba på marknadsbaserad spridning av lösningar inom förnybar energi och energieffektivitet i utvecklingsländerna. 

 Det nuvarande BGFA-programmet på 107,6 miljoner euro inrättades 2019 på svenskt initiativ via Sida. Nefco har sedan dess utvecklat programmet till ett program med flera bidragsgivare. Sverige bidrar med 835 miljoner kronor (80 miljoner euro), från de svenska ambassaderna i alla BGFA-projektländerna. Danmark, genom Udenrigsministeriet, bidrar med 117,5 miljoner danska kronor (15,8 miljoner euro) för att stödja programmet i Uganda. Power Africa, ett initiativ som administreras av USAID, ger tekniskt bistånd in natura till ett värde av 4,5 miljoner US-dollar (cirka 4 miljoner euro) under tre år för att hjälpa till att genomföra programmet och utveckla en rad kommersiellt hållbara projekt inom ramen för BGFA. Tyskland, genom sin utvecklingsbank KfW, stöder BGFA:s landsprogram i Zambia genom ett bidrag på 7,5 miljoner euro. 


Om Easy Solar 

Easy Solar förbättrar livskvaliteten för människor i Västafrika genom att distribuera lösningar för solenergi och andra transformativa och hållbara produkter. Dessa produkter görs överkomliga genom ett antal flexibla finansieringsalternativ, som bygger på en lösning där användarna betalar för den faktiska användningen (pay-as-you-go) och med mobila pengar, och som är tillgängliga genom ett omfattande nätverk av återförsäljare och butiker. Sedan 2016 har företaget betjänat fler än 720 000 personer och grundat över 30 butiker i Sierra Leone och 10 butiker i Liberia. För mer information se www.easysolar.org 

Bild: Försäljerska i Liberia som använder en fristående soldriven Easy Solar lampa för att lysa upp sitt marknadsstånd – Easy Solar 


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.