Beyond the Grid Fund for Africa fick stort intresse för sin finansieringsrunda i Demokratiska republiken Kongo

Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) programmets första finansieringsrunda i Demokratiska republiken Kongo skapade ett stort intresse bland företag inom den privata sektorn, dvs. leverantörer av förnybara energitjänster som är aktiva på marknaden. Totalt mottogs 40 ansökningar, varav 29 godkändes i den inledande granskningen och dessa genomgår nu en detaljerad utvärdering.

Genom de finansierade projekten kommer BGFA att ge stöd för att påskynda etablerandet och uppskalningen av kommersiellt hållbara företag i Demokratiska republiken Kongo med fokus på att nå samhällen på landsbygden, i tätorter och i vissa städer, som idag saknar tillgång till elektricitet. Det förväntas att projektimplementeringen kommer att inledas 2023 och fortsätta fram till slutet av 2027.

”Vi är mycket glada över att vår finansieringsrunda i Demokratiska republiken Kongo har skapat stort intresse på marknaden och att de 29 kvalificerade ansökningarna representerar en bra blandning av teknologier”, säger Dennis Hamro-Drotz, Senior Program Manager på Nefco.

Ansökningarna som godkändes i den första granskningen är utspridda mellan olika teknologier, inklusive fristående solenergisystem för hushåll, mininät och produktiv användning av energilösningar. De inskickade finansieringsförslagen av de stödberättigade sökandena representerar 7,4 gånger den tillgängliga finansieringen.

Målet med denna fjärde finansieringsrunda för BGFA-programmet är att möjliggöra etablering av upp till 110 000 energianslutningar och ett cirka 50 avancerade anslutningar för produktiv användning. Detta kommer att gynna mer än 500 000 människor i Demokratiska republiken Kongo. Den riktgivande storleken på enskilda kontrakt per företag förväntas vara på 1–5 miljoner euro.

Sverige stöder utbyggnaden av BGFA-programmet i Demokratiska republiken Kongo för att hjälpa landet med att bygga upp ett hållbart energisystem och påskynda tillgången till billig och ren energi utanför elnätet och utgör en viktig del av det svenska engagemanget för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i landet.

”Det stora antalet ansökningar visar potentialen för BGFA-programmet i Demokratiska republiken Kongo. Vi ser fram emot att se det slutgiltiga resultatet från finansieringsrundan och hur ökad tillgång till elektricitet kommer att bidra till förbättrad levnadsstandard för Kongos befolkning”, kommenterade Gustav Isaksson Programansvarig för miljö, klimat och hållbar användning av naturresurser vid svenska ambassaden i Demokratiska republiken Kongo.

Finansieringsrundan i Demokratiska republiken Kongo (BGFA4) var öppen för ansökningar mellan 21 juni och 29 augusti 2022 via ett webbaserat ansökningssystem. Målet med den första fasen var att kontrollera att de sökande uppfyller de viktigaste kriterierna för stödberättigande och minimikraven för teknisk och finansiell kapacitet. De sökande som tar sig igenom första fasens utvärdering kommer att bjudas in att gå vidare till den slutliga ansökningsfasen i november 2022. Ytterligare information kommer att ges direkt till de sökandena via det webbaserade ansökningssystemet.

För ytterligare information, kontakta:

Dennis Hamro-Drotz, Senior Programme Manager hos Nefco
dennis.hamro-drotz@nefco.int, +358 10 6180 641

Om BGFA

Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) är en fond med flera givare som inrättats och förvaltas av Nefco – den nordiska gröna banken. Nefco är ett internationellt finansinstitut med säte i Helsingfors, Finland, som fokuserar på miljö- och klimatinvesteringar och fondförvaltning. BGFA-programmet genomförs och implementeras av Nefco tillsammans med två projektimplementeringspartners. NIRAS är ett konsultföretag inom utveckling och teknik med huvudkontor i Danmark och lokala kontor i över 25 länder i Europa, Afrika, Sydasien och Latinamerika. Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP), är ett internationellt multilateralt partnerskap med säte i Wien, Österrike, som verkar för att snabba på marknadsbaserad spridning av lösningar inom förnybar energi och energieffektivitet i utvecklingsländerna.

Det nuvarande BGFA-programmet på 107,6 miljoner euro inrättades 2019 på svenskt initiativ via Sida. Nefco har sedan dess utvecklat programmet till ett program med flera bidragsgivare. Sverige bidrar med 835 miljoner kronor (80 miljoner euro), från de svenska ambassaderna i alla BGFA-projektländerna. Danmark, genom Udenrigsministeriet, bidrar med 117,5 miljoner danska kronor (15,8 miljoner euro) för att stödja programmet i Uganda. Power Africa, ett initiativ som administreras av USAID, ger tekniskt bistånd in natura till ett värde av 4,5 miljoner US-dollar (cirka 4 miljoner euro) under tre år för att hjälpa till att genomföra programmet och utveckla en rad kommersiellt hållbara projekt inom ramen för BGFA. Tyskland, genom sin utvecklingsbank KfW, stöder BGFA:s landsprogram i Zambia genom ett bidrag på 7,5 miljoner euro.

Family watching TV powered by electricity from a microgrid in Ngwerere- Zambia Photo Jason J. Mulikita
Afrikanska kvinnor som ser på TV via ett fristående solenergisystem för hushåll. Bild: Jason Mulikita

Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.