Bawat sikrer finansiering fra Nefco til opskalering på det globale marked for ballastvandbehandlingssystemer

Udledning af ballastvand fra skibe udgør en alvorlig trussel mod miljø og økonomi på grund af risikoen for spredning af invasive arter. Med finansiering fra Nefco opskalerer Bawat nu sin patenterede teknologi til behandling af ballastvand for at reducere miljøbelastningen fra skibstrafik.

Nefco – The Nordic Green Bank har underskrevet en finansieringsaftale med Bawat, en nordisk virksomhed, som leverer en miljøvenlig løsning til ballastvandbehandling. Bawats teknologi pasteuriserer ballastvandet ved hjælp af varme. Metoden gør, at løsningen er simpel i brug, omkostningseffektiv, fleksibel og bæredygtig, da der ikke anvendes skadelige kemikalier, UV-lys eller filtre. I modsætning til andre løsninger fungerer Bawats system til behandling af ballastvand lige godt i havvand, brakvand og ferskvand. Systemet kan bruges ombord på skibe og i mobile containerenheder på land.

Bawats administrerende direktør, Marcus Hummer, udtaler:

– Finansieringen skal primært bruges til en udvidelse af Bawats globale salgsnetværk for at styrke vores brand awareness og kendskabet til teknologien. Yderligere udvider vi organisationen for at styrke vores tekniske support og den del af virksomheden, som står for implementering. Vi foretager desuden en række investeringer i forbindelse med udrulningen af teknologien som en Ballast-as-a-Service-løsning.

Hvert år bliver op mod ti milliarder tons ballastvand udledt i verdens have, søer og floder ifølge den internationale søfartsorganisation, IMO. Udledningen udgør en alvorlig trussel mod miljø og økonomi, da ballastvandet kan indeholde invasive arter og mikroorganismer. Invasive arter truer marine økosystemer og skader den lokale biodiversitet med negative følger for miljø, befolkning, sundhed og samfund.

– Med projektet støtter Nefco op om en teknologi, som hjælper med at bevare den lokale biodiversitet og forebygge ødelæggelse af marine økosystemer. Vi er glade for at kunne finansiere Bawats vækst og virksomhedens internationale ekspansion med deres unikke løsning, siger Vivi Avikainen, Investment Manager hos Nefco.

Bawats system til behandling af ballastvand er i øjeblikket den eneste løsning, som bygger på opvarmning af vandet, som er blevet typegodkendt af både IMO og US Coast Guard. Systemet lever desuden op til kravene i Ballast Water Management Convention, en aftale vedtaget af IMO for at forhindre udbredelsen af potentielt skadelige arter i skibenes ballastvand. Alle skibe skal leve op til denne standard inden september 2024.

Bawat receives financing from Nefco - the Nordic Green Bank. Photo: Bawat

For mere information, kontakt:

Vivi Avikainen, Investment Manager, Nefco
vivi.avikainen@nefco.int, +358 10 6180 661

Marcus P. Hummer, Adm. Direktør, Bawat
mph@bawat.com, +45 8870 8803

Om Bawat

Bawat blev etableret i forbindelse med udviklingen af en helt ny tilgang til ballastvandbehandling, som anvender overskudsvarme ombord på skibene til behandling af ballastvand. Ballastvandsystemerne sørger for, at vandet ikke udledes ubehandlet i verdens have og havne.

Bawats system til ballastvandbehandling (e. Ballast Water Management System – BWMS) er et simpelt, omkostningseffektivt og bæredygtigt system, som bygger på en nul-miljøeffekt og anvender standard marine komponenter. Ingen filtre, ingen kemikalier, ingen UV-lys. Virksomheden er den første i verden, som markedsfører et system til behandling af ballastvand, typegodkendt af IMO og USCG, som benytter pasteurisering til at behandle ballastvand i én behandlingsproces. Bawat har bygget videre på det innovative gennembrud og tilbyder nu ballastvandløsninger til den maritime industri i tre kategorier:

  • Ballastvandsystemer til nye og ombyggede skibe
  • Mobile containerenheder, som kan bruges til flere skibe, f.eks. i havne, på skibe eller boreplatforme
  • Ballast-Water-as-a-Service for beredskabstjenester i havne

Bawat er en ingeniørdrevet virksomhed med stærke rødder i den danske tradition for maritim innovation og en omfattende viden om det maritime miljø: www.bawat.com

Bawat er børsnoteret på Nasdaq First North Premier Growth Market.


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.