Bawat säkrar finansieringsavtal med Nefco för att skala upp sin verksamhet inom system för hantering av barlastvatten

Barlastvatten som släpps ut från sjöfarten utgör ett allvarligt hot mot miljön samt ekonomiskt hot på grund av spridningen av invasiva arter. Med finansiering från Nefco skalar Bawat upp sitt patenterade system för rening av barlastvatten för att minska sjöfartens miljöpåverkan.

Nefco – den nordiska gröna banken har tecknat ett låneavtal med Bawat, ett nordiskt företag som erbjuder en miljövänlig lösning för behandling av barlastvatten. Bawats system använder värme för att pastörisera barlastvatten, vilket gör det till en enkel, kostnadseffektiv, flexibel och hållbar lösning eftersom inga skadliga kemikalier, UV-lampor eller filter används. Till skillnad från andra lösningar fungerar Bawats system för hantering av barlastvatten lika bra i havsvatten, bräckt vatten och sötvatten och passar både för lösningar ombord på fartyg och för mobila (det vill säga landbaserade) containerinstallationer.

Bawats VD Marcus Hummer kommenterar: ”Lånet kommer främst att användas för att utöka Bawats globala försäljningsnätverk i syfte att öka varumärkes- och teknikmedvetenheten samt utöka organisationen för teknisk support och utförande. Utvalda investeringar inom Barlastvatten som en tjänst kommer också att göras för att påskynda lanseringen.”

Upp till 10 miljarder ton barlastvatten släpps årligen ut från sjöfarten i världens hav, sjöar och floder enligt Internationella sjöfartsorganisationen (IMO). Dessa utsläpp utgör ett allvarligt miljömässigt och ekonomiskt hot eftersom barlastvatten kan innehålla invasiva arter och mikroorganismer. Invasiva arter stör det marina ekosystemet och minskar den lokala biologiska mångfalden, vilket har skadliga effekter på miljön, folkhälsan och samhället.

”Med det här projektet kan Nefco stödja en teknik som bidrar till att bevara den lokala biologiska mångfalden intakt och undvika störningar i de marina ekosystemen. Vi är glada över att kunna finansiera Bawats tillväxt och möjliggöra en internationell expansion av deras unika lösning”, säger Vivi Avikainen, Investment Manager på Nefco.

Bawats system för hantering av barlastvatten är för närvarande den enda värmebaserade lösningen som har fått typgodkännande av både IMO och US Coast Guard. Systemet uppfyller också kraven i Ballast Water Management Convention, ett fördrag som antagits av IMO för att förhindra spridningen av potentiellt skadliga arter i fartygens barlastvatten. Fartygen måste uppfylla denna standard senast i september 2024.

Foto: Bawat

För mer information kontakta:

Vivi Avikainen, Investment Manager, Nefco
vivi.avikainen@nefco.int, +358 10 6180 661

Marcus P. Hummer, VD, Bawat
mph@bawat.com, +45 8870 8803

Om Bawat

Utvecklingen av en helt ny metod för behandling av barlastvatten som utnyttjar spillvärme ombord för att behandla barlastvatten ledde till grundandet av Bawat 2011. Ett system för behandling av barlastvatten förhindrar att obehandlat vatten släpps ut i hav och hamnar.

Bawats system för hantering av barlastvatten (BWMS) är ett enkelt, kostnadseffektivt och hållbart system som bygger på noll miljöpåverkan och använder marina standardkomponenter. Inga filter, inga kemikalier, ingen UV. Företaget är också först med att marknadsföra ett typgodkänt BWMS-system från USCG/IMO som använder pastörisering för att behandla barlastvatten i en enstegsprocess. Bawat har byggt vidare på sitt innovativa genombrott och erbjuder nu lösningar för barlastvatten till sjöfartsindustrin i tre kategorier:

  • Ett BWMS för fartyg för tillbyggnad och nya konstruktioner
  • Mobil containerlösning för användning på flera fartyg i en hamn, på ett fartyg eller för riggar
  • Barlastvatten som en tjänst för beredskapstjänster i hamnar

Bawat är ett ingenjörsdrivet företag som är rotat i traditionen av dansk maritim innovation och med en djup maritim insikt: www.bawat.com

Bawat är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.