Årsberetning 2021 fra Nefco: Øgede finansieringsaktiviteter til nordiske grønne SMV’er

I 2021 lancerede Nefco sin nye strategi og fejrede 30 års grøn finansiering som nordisk grøn bank med et stærkt fokus på opskalering af nordiske grønne løsninger. Green Recovery låneprogrammet for nordiske små og mellemstore virksomheder (SMV’er) tiltrak sig straks interesse, og der blev aftalt flere projekter. Andre finansieringsaktiviteter skred også frem efter planen. 

I slutningen af året havde Nefco 400 (381 i 2020) aktive projekter i porteføljen. I løbet af året afsluttedes 59 projekter, og 91 nye projekter blev aftalt. Af de aktive projekter er 137 investeringer i økonomiske aktiviteter, der vurderes under EU’s taksonomi for bæredygtige investeringer. På basis af en foreløbig vurdering, var 76 % af Nefcos investeringsprojekter kvalificerede under taksonomi.

”I 2021 begyndte vi at anvende EU’s taksonomi-klassificeringssystem udover vores allerede dokumenterede miljøvurderingsmetode. Selv om det stadig er et arbejde under udvikling, er vi som den nordiske grønne bank glade for at se resultaterne af vores første års brug af taksonomi-klassifikationen” sagde Trond Moe, administrerende direktør for Nefco.

Størstedelen af de projekter, der finansieres af Nefco, er relateret til modvirkning af klimaændringer, hovedsageligt gennem energieffektivitetsforanstaltninger og produktion af vedvarende energi. Antallet af projekter relateret til bæredygtig brug og beskyttelse af vand- og havressourcer, forureningsforebyggelse og cirkulær økonomi er i stigning.

Det økonomiske resultat for året var 2,9 millioner EURO (3,6 millioner EURO i 2020). Renteindtægt fra udlån steg med 9 % sammenlignet med 2020. Administrative udgifter steg, hovedsageligt på grund af mange nye rekrutteringer til støtte for Nefcos nye strategi.

Ved slutningen af året var Nefcos egenkapital på 172,6 millioner EURO (169,6 millioner EURO). Udover sin egenkapital fik Nefco trustfond-tildelinger på i alt 361 millioner EURO (428,5 millioner EURO).

Fokus på opskalering af nordiske grønne løsninger

Med den nye strategi finansierer Nefco i stigende grad den globale opskalering af grønne nordiske SMV’er.

”Det er ofte vanskeligt for disse virksomheder at få adgang til opkaleringsfinansiering, men vi kan støtte dem ved at løbe en større økonomisk risiko – hvis der er en grøn gevinst”, forklarede Moe.  Pandemien har også nedsat forretningsvækst. Det er derfor, vi udviklede Green Recovery-låneprogrammet. De første projekter blev godkendt i januar, kort tid efter lanceringen. I løbet af året finansierede vi en stadig strøm af interessante grønne projekter under programmet.”

Ved udgangen af 2021 omfattede Nefcos portefølje 46 investeringer i SMV-projekter på globale markeder, og 157 Nopef-finansierede forstudier til internationalisering.

”Vores opgave er at accelerere den grønne omstilling. Vi er gladest når en nordisk grøn iværksætter opskalerer internationalt, eller et Nefco-finansieret grønt projekt har inspireret andre ved at vise, hvad der er muligt. Som den nordiske grønne bank forventer vi mere end blot afkast af investeringen: Vi forventer afkast af indvirkningen.”

Udover SMV-programmerne giver de nye initiativer til adgang til ren energi i Afrika og den positive udvikling vedrørende Paris-aftalens nye Artikel 6 regler muligheder for at anspore til klimaændrings-modvirkningsaktiviteter.

I Østeuropa har Nefco en lang historie med arbejde med den grønne omstilling i kommuner, hvilket har en positiv virkning på samfundene og menneskene i disse regioner. Efter den brutale, ulovlige og uprovokerede russiske invasion af Ukraine i februar 2022, støttet af Hviderusland, har Nefco besluttet øjeblikkeligt at ophøre med alle aktiviteter i Rusland og Hviderusland som annonceret i den erklæring, der blev udsendt den 9. marts 2022. I Ukraine vil Nefco støtte kunder, partnere og projektaktiviteter, så godt som vi kan.

Andre højdepunkter af miljømæssig og bæredygtighedspåvirkning

Størsteparten af projekter finansieret af Nefco, bidrager til modvirkning af klimaændringen ved at reducere eller undgå emission af kuldioxid (CO2). CO2-fond-projekter, der er styret af Nefco, genererede certificerede emissionsreduktioner (CER’er) svarende til 2,09 millioner tons CO2-emissioner. Siden starten i begyndelsen af 2000-tallet har Nefcos CO2-fonde genereret 31,6 millioner CER’er. Fondene lukkede ved udgangen af 2021.

Hvad angår foranstaltninger til energieffektivisering, reducerede projekter, der blev finansieret af Nefco, direkte energiforbruget med 109 gigawatt-timer. I gennemsnit genererede de energieffektiviseringsprojekter, der blev finansieret af Nefco i Østeuropa, besparelser på 62 % i elektricitetsforbrug og 58 % i varmeenergiforbrug, sammenlignet med situationen før projektet, hvilket resulterede i reduktioner af CO2-emissioner på 63 %. I gadebelysningsprojekter er den gennemsnitlige elektricitetsbesparelse på 75 %.

De SMV-projekter, der blev finansieret af Nopef (den nordiske projektfond) i 2021, kan forventes i alt at bidrage til omkring 190 nye jobs og over 26 millioner EURO i grønne investeringer i de kommende år. Estimatet er baseret på en vurdering af Nopef-programmet, som indikerede, at hvert realiseret Nefco-projekt bidrager til 10 nye jobs, hvoraf to i den nordiske region, og de gennemsnitlige projektrelaterede investeringer beløber sig til 1,0 million EURO pr. projekt. Nopef finansieres af Nordisk Ministerråd og er siden 2014 blevet administreret af Nefco.

Se hele miljø- og bæredygtighedsrapporten

For yderligere oplysninger, kontakt:

Josefin Hoviniemi, Næstformand Kommunikation, Nefco
josefin.hoviniemi@nefco.int, +358 50 464 6995

Trond Moe, Administrerende direktør, Nefco
Trond.moe@nefco.int, +358 10 618 0662


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.