25 Oct 2023

Pariisin sopimus ja yritysten rooli kansainvälisessä hiilimarkkinayhteistyössä

Kuinka Pariisin sopimuksen hiilimarkkinamekanismit voivat auttaa Suomea vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä? Miten suomalaiset yritykset voisivat hyödyntää markkinamekanismeja? Miten Pariisin sopimus vaikuttaa vapaaehtoisiin hiilimarkkinoihin?

Pariisin sopimuksen markkinamekanismit ja vapaaehtoiset hiilimarkkinat ovat kiinnostava mahdollisuus kotimaisten yritysten ja puhtaiden teknologioiden näkökulmasta. Toistaiseksi kansainvälinen hiilimarkkinayhteistyö on jäänyt suomalaisessa ilmastokeskustelussa vähälle huomiolle. Se kuitenkin tarjoaisi mahdollisuuden kunnianhimoiseen ja kustannustehokkaaseen päästöjen vähentämiseen.

Keskustelutilaisuus: Pariisin sopimus ja yritysten rooli kansainvälisessä hiilimarkkinayhteistyössä

Tervetuloa mukaan keskustelemaan, kuinka hiilimarkkinoita voidaan hyödyntää yksityisellä sektorilla ja kuulemaan esimerkkejä markkinamekanismien hyödyntämisestä, ja Pariisin sopimuksen artikla 6:n yhtymäkohdista vapaaehtoisiin hiilimarkkinoihin.

Ke 25.10.2023 klo 9.00-11.00
Keskuskauppamari, Alvar Aallon katu 5 (C-rappu, 2. kerros), 00100 Helsinki (kartta)

Tapahtuman järjestävät Keskuskauppakamari ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö Nefco.

Ohjelma

8.45 Rekisteröityminen ja aamukahvi
9.00 Avaussanat – Pasi Rinne, Nefco ja Teppo Säkkinen, Keskuskauppakamari
9.10 Pariisin sopimus ja artikla 6 säännöt – Anna Laine, Gaia Consulting
9.25 Vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden ja Pariisin sopimuksen yhteispeli – Hanna-Mari Ahonen, Perspectives Climate Group
9.40 Hiilimarkkinat ja yritykset – Kirsi Tiusanen, St1
9.55 Kommenttipuheenvuorot: Janne Peljo, EK; Bernt Nordman, WWF; Maija Saijonmaa, Nordic Offset; Laura Lundell, UPM; Karoliina Anttonen, Ympäristöministeriö; Kari Hämekoski, Nefco
10.40 Keskustelu ja yhteenveto – moderointi Pasi Rinne, Nefco
11.00 Tilaisuus päättyy

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisia pyydetään pe 20.10.2023 mennessä. Tilaisuuden maksimiosallistujamäärä on 50 henkilöä. HUOM! Tilaisuus on tällä hetkellä täynnä. Voit ilmoittautua jonolistalle ja otamme yhteyttä, jos paikkoja tilaisuudessa vapautuu. Ilmoittaudu tästä

Materiaalit

Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat saatavilla – katso ja tallenna materiaalit

Lisätiedot

Anni Rein, Communications Manager, Nefco, puh. 040 750 4740, anni.rein@nefco.int

Kari Hämekoski, Senior Programme Manager, Nefco, puh. 050 434 6447, kari.hamekoski@nefco.intTaustaa

Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö Nefco isännöi keväällä 2023 yhdessä Gaia Consultingin kanssa sarjan Pariisin sopimuksen markkinamekanismeihin keskittyviä asiantuntijakeskusteluja. Keskusteluissa pohdittiin, miten Suomi ja muut Pohjoismaat voisivat olla edistämässä Pariisin markkinamekanismien hyödyntämistä kunnianhimoisessa ja kustannustehokkaassa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä yksityisen sektorin roolin huomioiden.

Tilaisuuksien viesti oli se, että olisi tärkeää tunnistaa jatkotoimia Pariisin sopimuksen markkinamekanismien mahdolliselle hyödyntämiselle sekä lisätä tietoisuutta markkinayhteistyön mahdollisuuksista. Keskuskauppakamarin ja Nefcon tapahtuman tavoitteena on syventää keskustelua ja jatkaa dialogia tarkastelemalla kansainvälistä hiilimarkkinayhteistyötä etenkin kotimaisten yritysten ja puhtaiden teknologioiden näkökulmasta.

Pariisin sopimuksen artikla 6 ja sen säännöt ohjaavat kansainvälistä hiilimarkkinayhteistyötä. Sen puitteissa kehitetään kansainvälisiä minimikriteereitä ja menetelmiä mm. hillintätulosten (ilmastoyksiköiden) laadun varmistamiseksi sekä kestävän kehityksen edistämiseksi. Ne toimivat kansainvälisenä mittapuuna myös vapaaehtoisille hiilimarkkinoille. Vapaaehtoiset toimijat pyrkivät enenevässä määrin ottamaan Pariisin sopimuksen tavoitteet, periaatteet ja kriteerit huomioon myös vapaaehtoismarkkinoiden toiminnassa. Artiklan 6:n mukaisesti valtuutettuja ilmastoyksiköitä voi käyttää myös vapaaehtoisiin tarkoituksiin kaksinkertaisen hyväksiluvun välttämiseksi. Tämä on tärkeää etenkin silloin, jos ilmastoyksiköitä käytetään hiilineutraaliusväittämien tekemiseen (päästöjen kumoamisessa).

Vaikka Suomi osana EU:ta aikookin tällä hetkellä täyttää viralliset ilmastotavoitteet sisäisin toimin, tämä ei estä jäsenmaita tai yrityksiä osallistumasta kansainväliseen hiilimarkkinayhteistyöhön. Tämä mahdollistaisi ilmastotoimien vauhdittamisen ja kunniahimon nostamisen sekä lisäisi ilmastotoimien kustannustehokkuutta. Maailmanpankin julkistaman selvityksen mukaan hiilimarkkinoiden avulla olisi mahdollista jopa puolittaa ilmastotavoitteiden saavuttamisen kustannukset. Muun muassa Ruotsi hankkii ilmastoyksiköitä virallista tavoitettaan kunnianhimoisemman kansallisen tavoitteen joustovaraksi. Suomen hiilineutraaliustavoitteen toteutuminen kotimaisin toimin ei myöskään ole varmaa, joten ilmastoyksiköiden hankinta myös joustovaraksi voisi olla perusteltua.

Lue lisää: Nordic Initiative for Cooperative Approaches

Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.